Inget svar från staten - om du inte är svensk

Miguel Reboira skickade mängder av brev till svenska myndigheter utan att få svar

RELATIONER

Miguel Reboira har skrivit mängder av brev till svenska myndigheter - utan att få svar.

- Om det inte står ett svenskt namn verkar de inte bry sig, säger han.

Foto: Torsten Laursen
Miguel Reboira har också skickat flera brev till olika departement. Bara på ett av sina brev har han fått svar: de hänvisade honom till ett annat departement. "Jag tror att det är för att jag kommer från ett annat land som jag inte får några svar", säger han. Han vill veta varför han tvingas betala så högt underhållsstöd för sin son, Mario (till vänster).

Miguel Reboira flyttade till Sverige 1981 från Spanien. Han träffade en svensk tjej, gifte sig och fick barn. Sedan några år tillbaka är han skild.

- Det enda jag vill är att få en ordentlig förklaring till varför jag är tvungen att betala så högt underhållsstöd. Jag vill betala underhåll, självklart. Det är ju mina barn. Men jag måste också få leva. Men jag har aldrig fått svar.

Han har skickat fyra brev till försäkringskassan i Laholm, efter att de beslutat om hans underhåll. Men där känner man bara till ett av breven - som man inte svarat på.

- Han har lämnat in en skrivelse och den har vi tolkat som en allmän inlaga i debatten, säger Claes Lydén, ansvarig för underhållsstöd på försäkringskassan i Laholm.

Miguel ville ha ett svar, men fick det inte. Hur ser

du på det?

- Självklart är det vår skyldighet att svara på hans brev. Vi skulle kanske ha ringt upp och frågat hur vi skulle tolka den här skrivelsen. I efterhand kan jag se det.

Svarar ni inte på breven för att han är invandrare?

- Det hoppas jag verkligen inte. Jag tror definitivt inte att min kollega skulle bemöta någon annorlunda för att han har utländskt namn eller utländsk härkomst. Däremot kan det bli problem i hur man tolkar.

Aftonbladet läser upp utdrag ur två brev som Miguel hävdar att han skickat till försäkringskassan. Där står tydligt att han vill ha svar.

- Det här är inga brev som jag kan hitta i hans akt. Vart de tagit vägen kan jag inte svara på. Normalt är det självklart att vi ska svara om någon skriver att de vill att vi ska förklara oss. Det är inget vi skickar i papperskorgen.

Breven är skrivna på dålig svenska, med mycket stavfel och felaktig meningsbyggnad. Men det ska inte göra varken till eller från, menar Claes Lydén.

- Är det ett problem att förstå är det vår skyldighet att ringa upp och fråga vad han har menat. Men skadan är inte värre än att vi kan ta tag i det igen. Lämnar han in sina papper kan vi ta en diskussion om hans fall.

Miguel Reboira själv är väldigt besviken på de svenska myndigheterna.

- Man ska inte behöva kämpa, kämpa och bli arg för att bli bemött. Man ska bli bemött på en gång. Även om man har mycket att göra måste det finnas lite utrymme att skicka ett brev till mig.

FAKTA/ Myndigheternas ansvar

Christina Larsson