Hur ska en miljon 40-talister få plats på golfbanorna?

RELATIONER
Krönikör: Arne Höök, 44, är biträdande redaktör för Aftonbladet/Kvinna.

Vad ska vi göra med fyrtiotalisterna?

Efter några äldre mäns våldsamma svingar mot unga blondiner i tv och tidningar börjar man förstå att Den Stora Generationen laddar för sista striden.

Pensioneringen alltså.

Att fyrtiotalisterna är så förtvivlat många ställer ju till en rad problem. Hur ska golfbanorna räcka till?

Vårt pensionssystem är inte byggt på fonder, utan de yngre förväntas betala för gamlingarna via skatten. Om de yngre nu vill. Det sista har fyrtiotalisterna inte tänkt på, eftersom de så länge suttit på mesta makten i riket.

Men nu skälver marken under de blivande pensionärerna. De har insett att den frisedel de gav sig själva i det nya pensionssystemet kanske kommer att rivas upp av yngre generationer.

På så vis byter framtidsproblemet karaktär: det handlar inte längre om hur en miljon fyrtiotalister ska få plats på golfbanorna, utan om att de kanske inte får råd med greenfeen. Alternativt att de inte blir insläppta.

Moteld är anlagd: ingen kan ha undgått det plötsligt enorma intresset för demografi i pressen. Behovet av arbetskraftsinvandring i jätteformat diskuteras på ledarsidorna. (Att vi med det skulle dränera fattiga länder på dessas bäst behövda medborgare blir en parentes i debatten.) För första gången i världshistorien är det inte befolkningsökningen som hotar världen - utan det faktum att vi blir färre.

Som foglig femtiotalist har jag förstås anpassat mig till mina äldre systrars och bröders idéer. Jag är för 40-talisternas arbetskraftsinvandring, ta hit 50 000 indiska dataingenjörer, de är alla varmt välkomna.

Och för att de ska få någonstans att bo föreslår jag att vi sätter lika många 40-talister på en Ålandsbåt och skickar till Bombay.