Kersti Levander på Fyren: Om två år är det slum här

Politikerna vill sparka Kersti och fem andra för att täcka underskottet i budgeten. - Vansinne. Vi behövs när de skär ner på annat, säger Kersti Levander, 52, fritidsledare på Fyrens parklek i Stockholm.

RELATIONER

I Stockholm är parklekarna på väg att försvinna på grund av besparingarna. I slutet av 70-talet fanns 120 stycken, i dag finns ett trettiotal.

Fyren ligger innanför ett trästaket mellan hyreshusen från fyrtiotalet i förorten Kärrtorp, strax söder om Stockholm. En stor lekplats med gungor, rutschbanor och sandlådor. På gräsmattan går pickande höns.

- Vi fungerar som en social träffpunkt. Hit kommer alla från föräldralediga med småbarn till de gamla från äldreboendet, säger Kersti Levander.

Fyren tillhör Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Där finns totalt fyra parklekar som drivs i kommunal regi av sex heltidsanställda.

Ekonomin i stadsdelen är dålig med ett underskott på tolv miljoner kronor. Anledningen är bland annat att äldre och handikappade behöver mer vård än beräknat. För att spara pengar vill tjänstemännen att personalen på Fyren ska bort och att parkleken ska drivas av ideella krafter i stället.

- Vi känner barnen på ett sätt som en förening inte gör och arbetar för att ha en mångfald här. Ska ideella som kyrkan eller scouterna driva parkleken är det lätt att det blir efter deras ideologi.

Förslaget har mött hårt motstånd från de boende. Förra veckan överräcktes en protestlista med över 1 300 namn från Kärrtorp till politikerna vid ett öppet möte.

Hjälper det att protestera?

- Ja, det har skett en attitydförändring hos politikerna de se-

naste veckorna. De måste förstås göra något åt underskottet men vår verksamhet ska inte betala politikernas dåliga planering, säger Kersti Levander.

Om tjänstemännens förslag går igenom tror hon att det är början till slutet för Fyren.

- Om ett år kommer det att vara slum här, som en sopstation. Skitigt och sönderslaget. Folk slutar bry sig. Det har jag sett på andra parklekar som kommunen har släppt.

Kersti och hennes kolleger har stor frihet att utforma parkleken som de vill. Men det betyder också mera arbete som att komma extra på helger för att mata hönsen och kaninerna och städa lokalerna.

- Vi gör mycket som inte syns men om vi slutar skulle det märkas. Och vem ska ta ansvar för det sedan?

Vad ska du göra om Fyren läggs ner?

- Jag vet inte.

Katarina Lagerwall