Kvinnas undersökning: Var sjätte vill ha sitt barn längre tid på dagis

RELATIONER

Jobba mer? Eller mindre?

Maxtaxan ska göra arbete mer lönsamt.

Kvinnas egen undersökning på nätet visar att var sjätte förälder kommer att ha sitt barn längre tid på dagis.

En av avsikterna med maxtaxan är att det ska löna sig att arbeta – att gå upp från deltid till heltid. Den ökade inkomsten ska inte ätas upp av högre skatt, höjd barnomsorgsavgift och minskat bostadsbidrag.

Att gå upp i arbetstid har hittills lönat sig dåligt för deltidsarbetande småbarnsföräldrar med låg inkomst, på grund av marginaleffekterna. Höjer man lönen så minskar bidragen.

Maxtaxan är dock ingen garanti för att föräldrarna ska öka sin arbetstid. Effekten kan lika gärna bli den motsatta: att de väljer att gå ner i arbetstid om nettoinkomsten blir densamma med maxtaxan. Och detta var knappast den politiska avsikten.

Tar ni bort maxtaxan om majoriteten av småbarnsföräldrarna vägrar att öka sin arbetstid?

– Nej, det gör vi absolut inte, säger Daniel Holmberg, pressassistent på Socialdemokratiska partistyrelsen i Stockholm.

– Ursprungstanken var att få bort fattigdomsfällan. Men avsikten är också att ge ökad valfrihet för föräldrarna och mer tid för barnen, för dem som vill. Framförallt för låginkomsttagare med barn.

– Att införa enhetstaxa är en del av den generella välfärden. Så maxtaxan är inget misslyckande även om folk skulle jobba mindre.

Det blir ju ingen generell enhetstaxa om inte alla kommuner inför maxtaxan?

– Det är ju upp till kommunerna att besluta om. Men allt tyder på att de allra flesta kommuner kommer att införa maxtaxa.

Maxtaxan innebär att ingen behöver betala mer än 1 140 kronor (eller max tre procent av inkomsten) i avgift för ett barn inom barnomsorgen. För barn nummer två betalar man max 760 kronor (eller två procent av hushållets inkomst).

Före årsskiftet måste Sveriges alla kommuner ta ställning till om de ska införa maxtaxan eller inte.

Så röstade 2066 personer

Mary Mårtensson