Därför mördar barn

Psykolog: Vuxna måste begränsa sitt behov av hämnd och förstå barnen

1 av 2 | Foto: Mria Östlin
Psykoanalytikern Ludvig Igra.
RELATIONER

Barn som dödar andra barn väcker starka reaktioner. Är de monster eller bara offer för olyckliga omständigheter?

- Alla människor har en potential för grymhet i sig, säger psykoanalytikern och psykologen Ludvig Igra, 56, som nu ger ut boken "Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet".

Har de grymma barnen någon framtid?

- Både barn och vuxna har gått att hjälpa men de måste få behandling för att bli människor igen.

Ludvig Igra föddes vid andra världskrigets slut i Krakow, Polen av judiska föräldrar. De lyckades överleva förintelsen och kom till Sverige 1947. Utifrån hans bakgrund väcktes ett intresse hos honom att försöka förstå grymhet och ondska.

Grymhetens drivkraft är ångest. Hos både barn och vuxna. Ludvig Igra tror inte att någon människa föds ond utan att det alltid finns en orsak till grymma handlingar.

- Barn som skadar andra barn har mycket psykisk smärta inom sig. Att föra över den smärtan på någon annan gör att de känner tillfällig lättnad. Känslan av utsatthet och rädsla hos förövaren projiceras på offret.

Men varför går det så långt att de dödar andra barn?

- Barnen är svårt störda och kan inte handskas med sina upplevelser. De har sprängts sönder inuti och får ingen ordning på sin värld. De kan ha blivit utsatta för svåra trauman som misshandel, övergrepp eller krigsupplevelser.

Kan man se på barn att de mår så här dåligt?

- Ja, barn ger alltid signaler till exempel att de inte kan leka med andra, är rastlösa, överaktiva, deprimerade eller bara leker destruktiva lekar. Där är skolan viktig men nedskärningarna har gjort att samhället har blivit sämre på att fånga upp barn som mår dåligt.

Varför reagerar vuxna så hårt och kräver långa straff när ett barn har mördat?

- Det är en primitiv reaktion - hämnd. Barnen stör vår uppfattning om hur vi själva var som barn. Men man ska inte tycka synd om de här barnen heller. Vad de behöver är förståelse för hur de känner. Vuxna måste hitta en balans mellan hämndlystnad och sentimentalitet.

Vem bär ansvaret när barn mördar?

- Vuxenvärlden måste fråga sig: Var brast vi och hur kan vi hjälpa till ett fortsatt liv. Barnets ansvar är att bära vetskapen om mordet resten av sitt liv. Det är deras stora arbete att ta in att de har dödat.

Kan de här barnen leva ett normalt liv igen?

- Ja, men då måste de få behandling på institution. De måste få hjälp att jobba med sig själva. Människor behöver ju hjälp för mindre saker än så.

FAKTA/Barn som mördat barn

Katarina Lagerwall