Kvinnor betalar mer för sjukförsäkring

RELATIONER

Fyra av fem försäkringsbolag som tecknar privata sjuförsäkringar tar ut betydligt högre premier för kvinnor jämfört med män.

Kvinnor kan i värsta fall få betala upp till 60 procent mer för en sjukförsäkring.

- Det beror på att kvinnor är mer sjukskrivna än män, säger Susanne Nåtby, marknadschef vid Skandia, till Ekot.

En rundringning som Sveriges radios ekoredaktion gjort till fem stora försäkringsbolag visar att försäkringspremierna är allt annat än jämlika. När det gäller premierna för privata sjukförsäkringar som täcker inkomstbortfallet upp till 90 procent vid längre sjukskrivningsperioder är skillnaden för vad kvinnor och män får betala mycket stor.

På försäkringsbolagen Skandia, Folksam, Länsförsäkringar, Wasa och SEB Trygg Liv är skillnaden på kvinnors och mäns sjukförsäkriningspremier 10-60 procent.

Störst skillnad mellan kvinnor och män har Skandia. Trots samma ålder, trots lika inkomst får kvinnliga försäkringstagare betala 60 procent mer en männen för en sjukförsäkring.

- Det är stora skillnader. Det beror ju på attt kvinnor är mer sjukskrivna än män, säger Skandias marknadschef Susanne Nåtby till ekot.

Samma förklaring ger produktchefen för SEB Trygg Liv, Peter Berggren. Det handlar om statistik.

- Det bygger på statistiska uppgifter som vi sedan räknar fram premierna på, säger han.

Anser du själv att skillnaderna är befogade?

- Jag har inga personliga aspekter på det. Jag konstaterar bara att det är så här vi gör och det är statistiken som styr, säger Peter Berggren till ekot.

Endast ett av de fem försäkringsbolagen har samma försäkringspremie för kvinnor och män, Trygg Hansa Holmia

Claes Thunblad