Hon fick inget jobb för att hon var gravid

RELATIONER

Kvinnan blev med barn och nekades därför jobbet. I dag tar Arbetsdomstolen för första gången upp ett ärende gällande diskriminering på grund av graviditet.

Det är jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström som stämt företaget Nobel Biocare, som nekar till anklagelserna.

- Lagen förbjuder avskedanden på grund av graviditet, men det är svårt att bevisa. Därför är det bra med ett domstolsutslag som visar att om man inte håller sig till lagstiftningen, är det skadestånd som gäller, säger Claes Borgström till Ekot.

Kvinnan hävdar att det fanns en muntlig överenskommelse om att hon skulle få jobbet. För Claes Borgström gäller det nu att bevisa att hon blivit nekad på grund av sin graviditet.

Det är första gången AD prövar ett sånt här fall, och talan är väckt i ett liknande ärende.

Anmälningarna från kvinnor som känner sig diskriminerade för att de är med barn ökar ständigt.

- Det kan delvis förklaras med att kvinnor uppmärksammar den här frågan allt mer, vilket är bra. Ytterligare kan det bero på att arbetssituationen är kärv för personer som befinner sig i ”riskgrupperna”, alltså de som har hög frånvaro på grund av sjuka barn eller barntillsyn över huvud taget, säger Claes Borgström.

Hanna Blanksvärd