"En tolk kan rädda liv vid förlossningar"

På sex år dog 62 barn till invandrarkvinnor på BB. I minst 13 av fallen kunde en tolk ha räddat barnens liv.

1 av 2
Birgitta Essén, gynekolog.
RELATIONER

Invandrarkvinnor löper fyra gånger större risk att förlora sitt barn vid födseln i Sverige.

- Dödsfallen skulle kunna undvikas om flera mammor fick använda tolk, säger Birgitta Essén, gynekolog vid universitetssjukhuset MAS i Malmö.

I en kommande doktorsavhandling visar hon att etiopiska och somaliska kvinnor i Sverige löper fyra gånger större risk än andra att förlora sina barn under förlossningen.

Ämnet

debatterades under en kongress om graviditet och förlossningsvård med drygt 300 sjukvårdsanställda och forskare från hela Sverige

i Skövde i slutet av förra veckan.

Under en sexårsperiod dog 62 barn till somaliska och etiopiska kvinnor i samband med förlossning - något som annars är ovanligt i Sverige i dag.

I fem av fallen har sjukvårdspersonalen uppgett att de hade kommunikationssvårigheter med mammorna.

I åtta fall hade mammorna avböjt akut kejsarsnitt, visar undersökningen.

- Antingen förstod de inte vad det var för ingrepp som skulle göras, eller så trodde de att kejsarsnitt innebar fara för mammans liv.

Mödravården i Sverige borde bli mer individualiserad, anser Birgitta Essén.

- Man behöver kanske inte prata med de här mammorna om riskerna med att äta insjöfisk eller att röka, utan välja den information de behöver.

- Till exempel är det viktigt att informera dem om vikten av att gå på regelbundna kontroller och om hur ofarligt det är att göra kejsarsnitt i Sverige.

I Somalia förekommer det att kvinnor äter mindre under graviditeten för att barnen ska bli mindre och lättare att föda.

- Denna uppfattning kan ses som adekvat i Somalia, men inte i Sverige som har världens bästa förlossningsvård.

För att informationen ska nå fram är det viktigt att använda tolk vid behov. Det kan ofta räcka med

telefontolk och högtalartelefon.

- Det är deras lagliga rättighet.

Hon kom till Sverige för åtta år sedan från Somalia och har fött två av sina fyra barn här. Det senaste föddes för ett år sedan med akut kejsarsnitt.

Fadumo Abdirahmans man, som arbetar som tolk, var med henne vid förlossningarna i Sverige och vid några av mödravårdskontrollerna.

- Det är jätteviktigt att ha med sig en tolk.

Hon tror att man måste ge invandrarkvinnor med dåliga kunskaper i svenska extra stöd under graviditeten.

- Man kan behöva repetera informationen flera gånger.

Och även om det inte går att få tag i en tolk dygnet runt kan man komma långt i förståelsen med lite god vilja.

- Man kan visa mycket med händerna och man kan fråga om flera gånger.

Fadumo Abdirahman tycker också att det är viktigt att invandrarkvinnor lär sig svenska så fort de kommer hit.

- Tänk när du ska hämta ditt barn på dagis och inte kan göra dig förstådd. Hur ska personalen kunna tala om för dig att barnet är trött eller hungrigt?

”Under förlossningen tappar jag orden”

– När jag är lugn kan jag komma ihåg många svenska ord, men under en förlossning när jag har jätteont tappar jag orden, berättar Fadumo Abdirahman, 35 år, i Skövde.

Ulrika Vallgårda