Hon är hemma - även om hon tjänar mer

Fyra av fem familjer säger att ekonomin styr vem som är föräldraledig. I dag kan Kvinna visa att verkligheten är en annan. Svenska mammor tar ut en större del av tiden med småbarnen - även när familjen skulle tjäna på att pappa var hemma.

RELATIONER

I går kunde Kvinna visa att svenska kvinnor inte vill dela föräldraledigheten lika. Och det är kvinnorna med små barn som är mest negativa.

I dag kan vi avslöja att det inte heller alltid är pengarna som styr uttaget av föräldraledighet - trots att de flesta familjer påstår det.

Foto: Mats Strand

I de allra flesta familjer är det mannen som tjänar mest. Eftersom man bara får 80 procent av inkomsten när man är föräldraledig blir det dyrare ju mer han är hemma. Familjen förlorar ju 20 procent av en högre inkomst de dagar han tar ut.

Dessutom finns det så kallade taket vid en månadslön på 23 000 kronor. Man får ingen ersättning alls för den del av inkomsten som ligger över taket.

Det här anförs ofta som en anledning till varför pappor bara tar ut drygt tolv procent av föräldraledigheten.

Men är det sant?

Försäkringskassorna i Västerbottens, Kronobergs och Jönköpings län frågade familjer vad som styrde deras uppdelning av föräldraledigheten. Fyra av fem svarade att det var ekonomin.

Men när man sedan undersökte hur de verkligen delat på ledigheten visade sig andra mönster.

Familjer där det var stor skillnad mellan mannens och kvinnans inkomst delade mer lika på föräldraledigheten än familjer med små skillnader. Det är märkligt eftersom det blir dyrare att dela lika när en inkomst är hög och en låg.

I familjer där mannen var arbetslös tog han en mindre del av föräldraledigheten än i familjer där båda hade jobb trots att de hade tjänat på att han tog ut mer.

Pappor över 40 - som ofta har högre inkomst - tog ut mer föräldraledighet än yngre pappor. Inte heller här styrde ekonomin.

Ann-Zofie Duvander, forskare på Riksförsäkringsverket, har just lagt fram en doktorsavhandling om hur ett stort antal familjer delat upp föräldraledigheten.

Det visade sig att papporna tog ut mer föräldraledighet ju mer de tjänade. Om det var plånboken som styrde borde det varit tvärt om.

Trenden gällde inte pappor som tjänade mer än takbeloppet. När det blev riktigt dyrt att vara jämställd planade kurvan ut men höginkomsttagarna tog fortfarande ut mer föräldraledighet än pappor med små eller medelstora inkomster.

En förklaring kan vara att höginkomsttagare har större marginaler och inte behöver bry sig så mycket om ekonomin.

Ann-Zofie Duvanders avhandling bygger på data från 1994 till 1996. Hon tror att resultatet skulle vara lite annorlunda i dag.

- Pappornas uttag av ledighet beror mycket på attityder och de har ändrats sedan undersökningen gjordes.

- Fler kommer över taket i dag och det har säkert också betydelse. Men nu spelar även pappamånaden in. En större andel av männen tar ut ledighet men få tar mer än just den månaden.

- Om inte taket funnits hade nog utvecklingen varit ännu mer positiv, säger hon.

Undersökningen visade ytterligare en sak som talar mot att det är ekonomin som styr.

- Ju större del av familjens inkomst som kvinnorna hade desto mer föräldraledighet tog de ut trots att det är dyrare att vara hemma om man har en hög inkomst. De hade tjänat på att papporna tagit en större del av ledigheten.

Då tar pappan ut mer föräldraledighet

Då tar mamman ut mindre tid

Jon Hansson

ARTIKELN HANDLAR OM