Bostadsbidraget driver människor till vansinne

RELATIONER
Charlotta von Zweigbergk, 40 är frilansjournalist.

Det är en svår tid nu. Varje dag ringer desperata människor till försäkringskassan, de gråter eller svär. Ofta är det ensamstående föräldrar som fått en skuld på flera tusen utan att förstå hur det gått till.

Det handlar om återbetalning av bostadsbidrag. För alla med heder och moral i behåll låter det rimligt att man får betala tillbaka om man myglat sig till för mycket. Problemet är de snåriga reglerna.

Ansökningsblanketten är knepigare än de gamla deklarationsblanketterna, redan här tabbar sig en del.

Men det som skapar desperation är att det inte ens hjälper att fylla i rätt. För se, när det handlar om bostadsbidrag gäller andra regler.

Du skickar in en kopia på hyresavin men får till svar att bidraget kommer att baseras på en lägre hyra, din är för hög.

Du skickar in en kopia på din deklaration i tron att bidraget baseras på den skattepliktiga inkomsten. Det gör det inte.

Din pensionsgrundande inkomst då? Nej, det är ett

annat system. Din sjukpenninggrundande inkomst då?

Absolut inte!

Hur kan ett bidrag baseras på en annan hyra än den man har och en annan inkomst än den faktiska? Många som under året märker att de kommer att tjäna mer än vad bidraget är baserat på försöker själva rätta till det:

De tror att genom att inte ta ut bidrag under sista kvartalet blir de fria från återbetalning.

Men nej, bidraget utbetalas efter årsinkomst men ska återbetalas efter vad du fått per

månad.

Detta idiotsystem gör att den grupp som har sämst ekonomi kan stå med en jätteskuld trots att de handlat i god tro. Det skapar bitterhet, frustration och rena depressioner.

Det krävs att reglerna ses över omedelbart!

ARTIKELN HANDLAR OM