Unga tjejers tröst: piller, piller, piller

Socialstyrelsens expert: Brist på skolkuratorer leder till ökad medicinering

RELATIONER

Antalet förskrivningar av antidepressiva läkemedel till tonårstjejer har fördubblats på ett år.

Det visar färsk statistik från Socialstyrelsen.

- Att ungdomar mår dåligt kan bero på sämre resurser, till exempel att kuratorer i skolan har försvunnit, säger Ingrid Schmidt, utredare vid Socialstyrelsen.

Foto: MATS FOGEMAN
Allt fler tonårstjejer äter antidepressiva läkemedel. Behandlingen har fått självmordsstatistiken att gå ner, men det finns risker.

Förskrivningen av nya preparat för antidepressiva läkemedel, så kallade "Lyckopiller", till barn och tonåringar har ökat under hela 1990-talet.

- De nya preparaten har mindre biverkningar och har visat sig fungera på yngre vid allvarliga depressioner.

- Det är en effektiv behandlingsmetod och har fått självmordsstatistiken att gå ner, säger Ingrid Schmidt, utredare vid Socialstyrelsen som en anledning till ökningen.

- Men det kan också vara så att läkemedlen används för lättvindigt och på problem som inte är depressioner.

I alla fall finns det anledning att varna för den risken.

Sonja Wallbom, förbundssekreterare på RFHL, Riksförbundet för hjälp år narkotika och läkemedelsberoende, menar också att det handlar om minskade resurser.

- Fritidsektorn har lagts ner och ungdomarna lämnas att själva ta hand om sina problem. När det tar emot medicinerar man. Pillren lanseras som att de hjälper när ungdomarna egentligen söker för normala tonårsproblem.

- Det ligger också i vår livstil att man ska vara glad och lycklig hela tiden, vilket är förödande. Vi får inte visa hur ledsna vi är.

Varför tror du att ökningen av medicinen är störst bland tonårstjejer?

- När flickor mår dåligt uttrycker de sig genom att bli deprimerade medan killar blir mer utagerande. Sedan söker fler kvinnor än män vård.

Sonja Wallbom är också kritisk till att medlen inte är utprovade för unga och att man inte vet vilken effekt de ger på lång sikt.

- De här läkemedlen har genomgått få klinikska prövningar för barn och unga, vilket är problematiskt när förskrivningen ökar där.

- Medlen borde testas bättre innan de ges ut på marknaden, säger Ingrid Schmidt.

Diane Mannerlid, överläkare på Sankt Görans psykiatrimottagning, vill inte dra några slutsatser av socialstyrelsens statistik men säger att de har fler sökande på kliniken för varje år.

- Jag vet inte vad det beror på. Kanske är det mer accepterat att söka psykiatrisk vård idag.

Är det bra att ge antidepressiv medicin till unga?

- Ja. Det är alldeles utmärkt. Depression är största sjukdomen i världen och orsaken till många unga människors för tidiga död.

FAKTA/ Så många flickor är drabbade

Katarina Lagerwall