Lilla fondskolan

Vad är en räntefond?

RELATIONER

En räntefond placerar i räntebärande värdepapper. Räntefonder har normalt låg risk och har inte samma möjlighet till hög avkastning som aktiefonder.

Vad är en blandfond?

En blandfond placerar i både aktier och räntebärande papper. Att välja en blandfond innebär lägre risk än att välja en aktiefond. En blandfond kan placera i både Sverige och utomlands

Vad är en aktiefond?

En aktiefond placerar minst 75 procent av pengarna i aktier. Att placera i aktiefonder innebär alltid en viss risk. Risken att företagen går dåligt, risken att branschen går dåligt och risken att hela marknaden går dåligt. Man kan delvis gardera sig för de här riskerna.Genom att ha flera fonder som placerar i olika bolag i flera länder kommer man undan de värsta riskerna . Men samtidigt är det svårt att ha både livrem och hängslen om man vill ha en hygglig avkastning. Man måste själv bestämma vilken risk man är beredd att ta och hur aktivt man kommer att följa fondutvecklingen.

Vad är en generationsfond?

I en generationsfond placeras pengarna utifrån andelsägarans ålder. Fondförvaltaren bestämmer innehållet och utgår ifrån att ju äldre du blir desto lägre risk vill du ta. Hur generationsfonderna fungerar kan skilja lite mellan olika förvaltare.

Olika aktiefonder

Sverigefonder: Placerar minst 75 procent i marknadsnoterade aktier i Sverige

Regionala fonder: Placerar minst 75 procent i marknadsnoterade aktier i minst två länder tex Norden, Europa eller Sverige och resten av världen

Länderfonder: Placerar minst 75 procent i marknadsnoterade aktier i ett specifikt land

Branschfonder: Placerar minst 75 procent i marknadsnoterade aktier inom en specifik bransch över hela världen, t.ex IT eller läkemedel

Aktivt förvaltade fonder: Förvaltaren strävar efter att ge en bättre avkastning än genomsnittet för den/de börser som fonden jämför sig med

Indexfonder: Icke aktivt förvaltade fonder. Jämför sig med ett börsindex. Ger normalt samma avkastning som den/de börser som fonden jämför sig med

Fondavgift: Den årliga avgift som förvaltaren tar ut. I fondavgiften ingår alla kostnader utom skatter och kostnader för fondens köp och försäljningar av värdepapper.

TKA: I Totalkostnadsandelen ingår fondens alla kostnader inklusive skatter och kostnader för de köp och försäljningar som fonden gjort. TKA redovisas i efterhand.