Politikernas beslut gör doktorn deppad

Läkarna är olyckliga över: Dålig lön
Stress
Dåligt inflytande
Ingen uppskattning

RELATIONER

Läkarkåren är ett olyckligt släkte med dåliga löner, för mycket att göra och ingen uppskattning visar en engelsk undersökning. Detsamma gäller i Sverige.

- Vi vill ha mer frihet och inflytande över vår arbetsdag, säger Bernhard Grewin, ordförande i Sveriges läkarförbund.

I undersökningen som British Medical Journal har gjort svarade läkare från hela världen på frågor om sin arbetsmiljö. Svaren bjuder inte på någon positiv bild av läkaryrket. Ungefär hälften uppgav att de kände sig olyckliga och utarbetade med få möjligheter att styra över sin arbetssituation.

Är svenska läkare också olyckliga?

- Ja. Arbetsmiljön är det största bekymret för läkarkåren idag.

Tror du de är olyckligare än andra yrkesgrupper, till exempel målare?

- Ja. Läkarna och deras medarbetare får inte bestämma själva vad som är bäst för patienterna. Landstinget styrs i dag enligt en gammalmodig förvaltningsmodell där politikerna är med och petar och detaljstyr.

Nittiotalets produktivitets- och effektivitetsökning inom vården har skett på bekostnad av läkarnas arbetsvillkor och med ökade väntetider för patienten. För att komma tillrätta med det måste läkarna få möjlighet att påverka sin arbetssituation, menar Bernhard Grewin.

- Vi måste klara ut rollerna mellan politiker och läkare för att kunna ge bra vård. Politiker ska fatta de övergripande besluten om vad vi ska göra men vi läkare och andra medarbetare i vården ska bestämma hur det ska göras.

Mer inflytande, delaktighet och tid för kompetensutveckling och patienter skulle göra svenska doktorer lyckliga. Och ge högre lön.

Tycker du att läkarkåren är underbetald? De tillhör ju gruppen höginkomsttagare.

- Vi tjänar väldigt olika men generellt sett har läkare för låga löner. För att bli konkurrenskraftiga borde vi ha ungefär 20 procent mer i lön.

Risken är annars att de går till privata sektorn eller flyttar till andra länder med bättre villkor.

- Det finns en gigantisk kunskap att överföra från äldre doktorer till yngre som vi inte har råd att mista.

FAKTA/ Enkäten

FAKTA/ Läkarlöner

Katarina Lagerwall