Visst spelar det roll hur vagnen är vänd

Psykologen: Det nya vagnmodet förstör kontakten med föräldrarna

1 av 2 | Foto: Sture Lyden
förr - vänd mot mor
RELATIONER

1951: Bebisen i barnvagnen är vänd mot mor.

2001: Vänd åt andra hållet.

Farligt?

- Barn håller på att tappa kontakten med sina föräldrar, säger barnpsykiatern Britta Blomberg.

En barnvagn av i dag är inte bara utformad för snabbare färder än för femtio år sedan. Den är vänd framåt också. Det blir vanligare att bebisar som bara är några månader gamla sitter så att de kan se allt som händer omkring vagnen.

Barnpsykologen Britta Blomberg säger att barnen håller på att gå miste om en viktig kontakt med sina föräldrar.

- Föräldrar tror att de stimulerar barnen när de får titta ut ur vagnen. Men i själva verket skulle barnen behöva se sina föräldrars ansikten. De är tryggheten.

I en framåtvänd barnvagn mitt i fredagskommersen i ett varuhus är det mycket som vill ha ens uppmärksamhet. Ben som rusar mot en och viker av i sista stund. Skyltar i glada färger som flimrar förbi. Blinkande lampor. Sorl. Ljud från mobiltelefoner, musik ur högtalare och personalutrop i affären.

- Barnen får inte hjälp med att sålla bland all information som når dem, säger Britta Blomberg.

Hon arbetar med barn som har ADHD - hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning - och träffar allt fler barn som har samma symptom men som inte har sjukdomen.

- De har svårt att koncentrera sig och svårt att förstå vad som är början och vad som är slutet. Jag tror att symptomen kommer av att barnens värld är alltför kaotisk och full av intryck. De är överstimulerade, stressade och kan inte fokusera på en sak i taget.

- Där har föräldrarna en viktig uppgift. När man som vuxen leker med ett barn hjälper man det att fokusera på en sak. Om jag pratar med ett barn i ett rum och visar på lampan hjälper jag det att rikta uppmärksamheten ditåt. Barnet behöver höra ordet lampa, se mig peka ditåt och se mina ögon riktas på den. Då förstår barnet vad som är lampan. Det ser den och behöver inte bry sig om stuckaturerna i taket, dörrkarmen och fönsterbrädet.

En rundringning bland återförsäljare av barnvagnar visar att barn är allt yngre när de börjar åka framåtvända i barnvagnarna.

Kristin Törnvall på Barnvagnsexperten i Stockholm har sålt barnvagnar i tio år.

- Jag tror att många barn vänds framåt tidigare nu än för till exempel 20 år sedan. Då åkte barnen vända mot föräldrarna i liggvagn tills de var upp till ett år. I dag finns det de som vänder vagnen framåt redan när barnen är åtta månader.

Varför tror du att föräldrarna vänder barnen

tidigare?

- Jag tror att många har lite bråttom att barnen ska bli stora fort. Föräldrarna kanske tror att barnet har tröttnat på att titta på dem, att det vill se något annat. Man utgår ofta från sig själv som vuxen, tror jag. För det är ju föräldrarna som styr när de vänder barnen.

Varför var vagnarna för spädbarn från början vända mot föräldrarna?

- Det är av två anledningar. Dels är det praktiskt och tryggt att ha uppsikt över barnet. Dels vill föräldrarna få barnet närmare sig. De vill ha kontakt och kunna prata med det.

Professorn: Snarare barnet som kräver mer stimulans

Claes von Hofsten, professor i psykologi vid Uppsala universitet, tror inte att de håller på att förlora kontakten med sina föräldrar.

Han arbetar med barn som är under ett år gamla.

- Föräldrar har aldrig tillbringat så mycket tid med sina barn som nu. Framför allt under barnets första levnadsår när de är föräldralediga är de flesta mycket engagerade i barnets utveckling.

Ska barn på under ett år sitta framåt eller bakåt i vagnen?

- Social kontakt är ju viktig att få på något sätt. Barn som har väldigt lite social kontakt med föräldern när de inte sitter i vagnen mår bra av att sitta bakåtvända, alltså mot föräldern.

Tycker du att dagens barn matas med intryck för tidigt?

- Nej. Ett normalt barn har en väldigt stor nyfikenhet. Det är sällan föräldrarna som jagar på utan snarare barnet som kräver mer stimulans än det får.

FAKTA/Senaste barnvagnsmodet

Eva-Lotta Eriksson