Deltidare förlorar – men bara på sikt

Studie: Få skillnader mellan att arbeta deltid och heltid

1 av 2 | Foto: Börje Thuresson
Per Båvner.
RELATIONER

Deltidsarbete är en ingen kvinnofälla med lägre löner och sämre anställningsvillkor visar en studie vid Stockholms universitet.

– Men på sikt förlorar deltidsarbetande kvinnor genom att de får lägre pensioner och sämre karriärmöjligheter, säger Per Båvner.

Studien som Per Båvner gjort bland yrkesverksamma kvinnor i åldern 24–54 år visar få skillnader mellan att arbeta deltid och heltid. Timlönerna i motsvarande yrke är detsamma. Likaså var risken att hamna utanför arbetsmarknaden eller att bli arbetslös under lågkonjunkturen på 90-talet lika stor för båda grupperna.

– Det finns en stark misstro mot deltidsarbete. Att det skulle vara ett sämre segment av arbetsmarknaden med sämre villkor eller en slags bi-inkomst för gifta kvinnor. Men så är det inte.

– Deltid ses inte som en grund för lönesättning utan behandlas på samma sätt som heltidsarbete. Svensk lagstiftning ser på kvinnor som försörjare på lika villkor som män.

Ungefär en tredjedel av alla kvinnor i arbetsför ålder i Sverige arbetar deltid. Det är framförallt småbarnsmammor och kvinnor med fysiskt tunga arbeten. Studien visar att anledningen till att kvinnor väljer deltidsarbete skiftar beroende på vilken typ av yrke de har.

För kvinnor med kvalificerade yrken är orsaken nästan uteslutande att gå ner i tid för att vara hemma med barnen innan de börjar skolan.

För kvinnor i yrken som inte kräver hög utbildning är anledningarna olika. Ibland är det för att ta hand om barn men arbetet kan också ses som ett onödigt ont där man vill minimera sin arbetstid.

En annan orsak är att fysiskt tunga yrken för kvinnor oftare är på deltid.

– Trivseln och tillfredsställelsen med arbetet bestämmer tiden. Om kvinnorna i tunga, trista jobb får mer i lön väljer de ändå att jobba deltid, säger Per Båvner.

Deltidsarbete påverkar även hälsan positivt, enligt avhandlingen.

– Generellt är det bättre för hälsan att jobba deltid men det gäller inte för kvinnor i utsatta yrken. Ju tyngre arbeten desto större skillnader i hälsan.

Sparar samhället på att kvinnor med tunga arbeten jobbar deltid och inte sliter ut sig lika mycket på så sätt?

– Ja, och kvinnorna som jobbar deltid får ta den ekonomiska smällen genom att de får lägre inkomster.

FAKTA/Kvinnor och deltid

Katarina Lagerwall

ARTIKELN HANDLAR OM