Flykten från landet – dålig affär för tjejer

RELATIONER

Unga flyr glesbygden.

Orsaken sägs ofta vara jobb och karriär.

Något som lönar sig för killar – men inte så mycket för tjejer, visar en ny avhandling.

Foto: Mats Fogeman
Sugen på att lämna bygden? En ny avhandling från Umeå universitet visar att kvinnor med barn tjänar minst på att flytta. Mest tjänar män med barn.

Karina Nilsson är kulturgeograf på Umeå universitet och har studerat

ungas flyttande.

I en delstudie i avhandlingen ”Unga mäns och kvinnors flyttningar i Sverige” har hon tittat närmare på löneutvecklingen för de personer mellan 22 och 33 år som lämnade sin hemkommun under 1990.

– Unga kvinnor flyttar från glesbygdsområden i större utsträckning än unga män. Men internationella studier visar att kvinnor inte tjänar lika mycket på att flytta som män. Jag ville se om det var samma sak i Sverige som räknas som ett av världens mest jämställda länder.

Utgångsfrågan var om det lönar sig för de unga tjejerna att flytta eller inte. Det gör det knappt.

– Männen tjänar mycket mer på att flytta. ”Stannarna” – de som inte flyttat – har en mycket jämnare inkomstutveckling mellan män och kvinnor, säger Karina Nilsson.

Detta trots att båda könen i andra undersökningar ofta förklarar att man flyttar för att man vill klättra i karriären, få bättre inkomst eller bättre jobb.

– Men man vet inte vad som hänt med ”flyttarnas” lön om de stannat kvar. De hade kanske varit mer karriärinriktade på hemmaplan.

33 procent av männen och 43 procent av kvinnorna födda år 1968 flyttade under en tioårsperiod. Avhandlingen visar också en annan stor skillnad mellan könen: kvinnorna slutar flytta när de har bildat familj. Killarna fortsätter att flytta i samma utsträckning som förut.

Kan det bero på att kvinnor flyttar för att träffa en man?

– Det är en hypotes. Kvinnor kan också flytta för att fly typiska manliga områden. En annan tanke är att hushållet som helhet tjänar på att flytta: även om kvinnan inte vinner så tjänar mannen så pass mycket att hushållsekonomin blir mer positiv.

Barn påverkar också inkomsten. Karina Nilssons avhandling visar att:

Män med barn tjänar mest på att flytta.

Kvinnor med barn tjänar minst på att flytta.

Den allra största skillnaden i inkomstutveckling är mellan kvinnor som har barn och dem som inte har barn.

FAKTA/Flytta hemifrån

Christina Larsson