Breda höfter kan ge dig längre liv

RELATIONER

Breda höfter kan ge dig längre liv

Svensk rapport: Kurvorna tycks skydda mot sjukdom

Var glada, alla kvinnor med breda höfter.

De gör er både friskare och mer långlivade än andra kvinnor.

En ny svensk studie visar att kvinnor med breda höfter löper mindre risk att få diabetes, hjärtinfarkt och andra hjärt- och

kärlsjukdomar än höftsmala kvinnor.

Forskarna har studerat sjuklighet och dödlighet hos 1 462 kvinnor i Göteborg.

De delades in i fyra undergrupper beroende på höftomfång.

Efter att ha tagit hänsyn till ålder, rökning och fetma (mätt som midjeomfång eller BMI, body mass index), upptäckte forskarna klara skillnader mellan kvinnor med breda och smala höfter.

Tydligast var skillnaden när det gällde hjärtinfarkt och andra hjärt- och kärlsjukdomar. Men också för diabetes spelade höftbredden in.

- När man studerar kvinnors hälsa finns det anledning att fortsätta mäta höftomfånget, säger Laureen Lissner, en av forskarna bakom rapporten, till Göteborgs-Posten.

Höftstorleken spelade stor roll också för sjukdomarnas dödlighet hos de undersökta kvinnorna.

Enligt studien lever höftbreda kvinnor längre än de höftsmala men här var skillnaden inte så stor.

Forskarna vet inte varför höftbredden tycks fungera som ett skydd mot sjukdomar och deras dödlighet. Inte heller varför smala höfter ger ett sämre skydd.

Markus Lutteman