Startsidan / Wendela

Att svälta lite eller kräkas då och då - är det så farligt?

Foto: BÖRJE THURESSON

    Ja, faktiskt farligare än du tror. Om du kräks, laxerar eller svälter dig tillstöter en rad medicinska komplikationer, vid sidan av psykiska biverkningar som självmordstankar och depression. Det är inte roligt att vara glädjedödare, men något som kanske börjar med oskyldig bantning eller fastevecka på jobbet kan i slutänden leda till tarmskador, sura uppstötningar, sönderfrätta tänder och hjärtproblem.

Generellt får den som har långvarig anorexi fler kroppsliga komplikationer än den som t ex är normalviktig bulimiker eller någon med ”anorexia light”.

Mensen upphör ofta redan på ett tidigt stadium. Andra vanliga komplikationer är muskelsvaghet, blodbrist, förstoppning och magkatarr.

Vid kräkningar och missbruk av laxermedel

Du kan drabbas av rubbningar av kroppens salt- och vätskebalans. Detta kan leda till njurskador och hjärtproblem. Kräkningar ger ofta frätskador på tänderna och skador på matstrupen. Dina spottkörtlar kan svälla upp och ger dig ett uppsvällt utseende. För mycket laxerande kan i värsta fall ge bestående tarmskador.

Hjärtverksamheten påverkas. Du kan bland annat få hjärtsvikt som i extrema fall kan leda till plötsliga dödsfall. Vid svåra fall kan du bli så muskelsvag att du inte kan resa dig utan hjälp. På senare år har man uppmärksammat att kvinnor som lidit av anorexi lättare drabbas av urkalkning av skelettet, vilket lider till ett för tidigt åldrande av skelettet, där benbrott och sammansjunkningar av ryggkotorna är vanligt.

Terri Eriksson
Senaste TV-klippen
Följ wendela
Om Aftonbladet