Fakta om ätstörningar

RELATIONER

Vad är ätstörningar?

Det finns flera typer av matmissbruk:

Anorixia nervosa, självsvält.

Bulimia nervosa, hetsätning, som är närbesläktat med anorexia.

BED (binge eating disorder) - en hetsätningsstörning då man vräker i sig mat utan att kompensera genom att kräkas, laxera eller svälta, som vid anorexi och bulimi. Uppemot 30% av alla svårt överviktiga lider av BED.

”Anorexia light” eller atypisk ätstörning som är lindrigare form ovanstående sjukdomar.

Hur många lider av ätstörningar?

Det är svårt att säga eftersom det finns ett enormt mörkertal. Man räknar med att dessa sjukdomar drabbar minst 10% av alla kvinnor mellan 15 0ch 30 år. Av dem blir ca 4000 allvarligt sjuka. Man brukar säga att ungefär var tionde som får någon typ av ätstörning är kille. Fast den siffran är nog högre idag, tror Charlotte Löfgren på Nordiska Klinikerna. Många av killarna är idrottsanorektiker. De har börjat träna, vill ha snabbt resultat och börjat tänka alltmer på av de äter. Och plötsligt har de fastnat i en spiral av tvångstankar kring mat.