Startsidan / Wendela

Så gör du din röst hörd på jobbet

Foto: BÖRJE THURESSON

    Ibland är det svårt att börja tala om man till exempel är ny på ett jobb, eller om man hamnar i ett sammanhang där människorna verkar fastlåsta i vissa givna roller från början.

Nyckeln för att komma in i ett samtal är att ställa frågor och vara genuint intresserad av andras världsbild. Det gäller att helt enkelt att vara en god lyssnare.

Ann Malmsten (egna företaget LearningLearning och INDEA) arbetar med att utveckla lärandet i företag och organisationer efter en amerikansk modell, MIT Boston.

- Målet med modellen är att skapa större kunskap om varandras tankar i en grupp. Det gäller att vara en god lyssnare för att kunna delta i ett samtal på riktigt.Om man använder sig av modellen så utvecklas ett samtal så att alla kan lära sig något om varandra.

Modellen har fyra olika roller man kan alternera mellan.När du studerar din grupp på jobbet så kan du se vilken roll som för ögonblicket fattas och hoppa in i den. På så sätt fyller du en roll som gör att samtalet utvecklas. Ni kanske inte pratar om just det som du tycker är viktigast, men du har i alla fall börjat att delta i samtalet på jobbet och kan sedan styra samtalet till dina förslag.

Motorn

...anger riktningen, tonen, kommer med förslag, driver en fråga.Vanligtvis en ledartyp.

Opponenten

...korrigerar motorn, gör sin röst hörd genom att visa respekt för att det finns olika sätt att se på en situation.

Stödjaren

...fyller i, förklarar,färdigställer,lägger till. Deltar inte för att driva en egen fråga, utan utforskar genom att gå vidare, vad är nästa steg?

Åskådaren

...ger nya perspektiv,ser processen utifrån, ej drivande och ej opponent, men en som kommer med typiska frågor som: men har ni tänkt på det här?

 

    I början kan det vara bra att hoppa in och ta rollerna antingen som åskådare eller stödjare. Det gör man genom att fråga och lyssna intresserat. På så vis kommer man in i samtalet även om det i början blir i en mer passiv roll än vad man tänkt från början.

 

1) Fråga. Ett bra sätt att inleda ett samtal kan vara att börja med att fråga hur nuläget är för en arbetskollega, vad han eller hon gör, vad som händer här? Vad händer med ditt projekt just nu?

 

2) Lyssna aktivt. Ställ följdfrågor,om kollegan har beskrivit ett missnöje med sitt nuvarande nuläge,fråga då hur han/hon skulle vilja ha det.Be de sedan beskriva vägen dit.

 

3) Erbjud något. Gör dig själv delaktig, fråga om du kan bidra på något sätt så att drömläget kan uppnås?

 

4) Byt roll. Fastna inte i stödjar-rollen hela tiden. Då blir du morsa. Pröva att ta ansvar för dina egna behov inför nästa samtal. Vilka är de? Hur ser ditt nuläge ut och hur skulle du vilja att det såg ut? Nu kanske du tar roll en av motorn och vill presentera en idé.

 

5) Ta egna initiativ. Presentera dina slutsatser men förklara (viktigt) också hur du kommit fram till de så att andra kan förstå dig.

 

6) Kolla din egen tydlighet. När du ger nya infallsvinklar eller driver en fråga,se till att få direkt respons från de andra genom att fråga om du är tydlig nog. Är det lätt för lyssnaren att följa med i det resonemang du för? Förstår alla vad du försöker säga?

 

7) Värdera inte, var öppen för andras bilder. Se dialogen som ett sätt att förstå hur andra tänker och hur de har kommit fram till det de tänker,inte döma dem. För att komma vidare i en konversation kan du alltid ställa följdfrågorna; vad känner du då? vad tänker du då? vad gör du då? Då måste talaren tänka efter och dialogen utvecklas.

Rebecca Stadener
Senaste TV-klippen
Följ wendela
Om Aftonbladet