Startsidan / Wendela

Så höjer du lönen

Foto: BÖRJE THURESSON

    Christina Ljung är ombudsman vid Teaterförbundet och van att förhandla både för arbetsgivarsidan och den enskilde medlemmen.

- Det gäller att förbereda sig ordentligt och värdera sig själv och det man gör.Många kvinnor har för låga tankar om den egna prestationen. Det verkar som om man tänker; äsch det är väl ingenting att jag rycker in lite här och där, det kan väl vem som helst göra.

Men att just du verkligen gör det är värt något för arbetsgivaren. Löntagaren borde tänka så här istället: om jag inte gjorde det här nu, vem skulle annars göra det och vad skulle det kosta isåfall?

Hur brett är ditt verksamhetsområde?

Skriv ner allt du faktiskt gör och kan.Stämmer det med din arbetsbeskriving fortfarande? Ta med alla gånger du täcker upp för någon vid frånvaro, att det är du som har kontakt med städfirman för att ingen annan tar tag i det osv.

Vad skulle det kosta din arbetsgivare om han/hon var tvungen att hyra in den hjälpen eller anställa en vikarie?

Din flexibilitet och din bredd är värt en ökning i lönekuvertet.

Utbildningar och utökad kompetens

Ta med alla utbildningar du har gått sedan ni sist satte din lön.Vad har man krävt för utbildningar när man nyrekryterat? Har du förvärvat likvärdig kunskap genom praktiskt arbete?

Konkurrenter

Ta reda på vad företagets konkurrenter betalar sina anställda på samma nivå som du. Jämför också andra förmåner om du har tillgång till dessa uppgifter.

Mer tid i plånboken

Ett sätt att höja lönen på kan vara att förhandla sig till mer ledig tid. Är ökad livskvalitet kortare arbetsdagar och fler semesterveckor för dig?

Övertid

Även om arbetsgivaren köper din övertid till ett fast pris så gäller arbetstidsregeln, vilket är en lag som ej går att förhandla bort.Det innebär att även om du får övertidsersättningen inbakad i lönen så behöver du inte ställa upp obegränsade mängder med övertid.

Räkna ut hur mycket du har gjort hitills och ifall du förlorar eller tjänar på att omförhandla övertidsersättningen.

Kollektivavtalansluten arbetsgivare eller inte?

Om arbetsgivaren inte är kollektivavtalsansluten måste han/hon inte följa arbetsmarknadens parters rekomendationer när det gäller tjänstepensioner,sjukvård eller den allmänna löneutvecklingen överhuvudtaget. Fackförbunden har information om vilka företag som är kollektivavtalsanslutna.

När ska man löneförhandla?

Den bästa tidpunkten för en löneförhandling är innan man börjar arbeta för en ny arbetsgivare. Det är alltid svårare att höja lönen senare. Du ska också alltid löneförhandla när du får ändrade arbetsuppgifter.Annars brukar man löneförhandla en gång om året.

Löneförhandla som ett proffs

Boka en tid när ni ska förhandla. Presentera dina fakta som du skrivit ned i förväg.De olika förmånerna samt lönen kan kombineras i flera olika alternativ, tänk ut i förväg vilka du kan acceptera.Lägg till en prutmån så att arbetsgivaren kan sänka budet utan att ni når din smärtgräns .

Hur länge ska jag vänta?

Du ska inte vänta på svaret mer än en vecka.Vänta med att acceptera budet på en gång. Om du inte är nöjd med svaret kanske det finns en konkurrent som är beredd att värdera dig högre? I så fall kan du ge arbetsgivaren en chans igen, att matcha det budet.

Om du inte får något svar alls är nästa steg att lämna ett formellt brev där du kräver svar.

Upplever du att du inte blir tagen på allvar så uttryck det; nu blir jag besviken, det här är viktigt för mig att vi sätter oss ner och diskuterar.

"Du är inte kompetent nog"

Om en arbetsgivare skyller på bristande kompetens så är det egentligen inte något som hör hemma på ett förhandlingsbord.Ta udden av sådana påståenden genom att referera till att sådant ska avhandlas vid utvecklingssamtalen.Vid dessa samtal är det av arbetsgivaren du ska få reda på vad som är tanken med din tjänst och hur du förväntas bete dig för att få löneförhöjning.

Hitta ett alternativ

Om din arbetsgivare inte behandlar dig med respekt eller värderar dig måste du ändå själv göra det. Sök andra jobb, ha en alternativ plan. Du kan inte ändra på din arbetsgivare men du kan ändra på din situation.

Rebecca Stadener
Senaste TV-klippen
Följ wendela
Om Aftonbladet