Startsidan / Wendela

Så startar du ett nätverk

Foto: BÖRJE THURESSON

   Ett bra nätverk kan vara som att gå med i viktväktarna, av grupptrycket får du stöd att ta nya steg. Andras nya infallsvinklar på dina problem gör att du får energi att komma igång med den där förändringen du velat så länge.

Så här kan du komma igång med ditt eget nätverk:

Så väljer du deltagare

Gruppen bör bestå av kvinnor i olika åldrar för största möjliga perspektiv. En 20-åring som vill in i en bransch ser med andra ögon än en 35-åring som just blivit befodrad in i en 60-timmars vecka. Våga fråga människor som du inte känner särskilt väl, det blir mer spännande om inte alla svaren är givna från början. Meningen med blandningen av deltagare är att alla ska ha något nytt att lära av varandra. Här är olikheter en fördel.

Enligt Yvonne Schmidt, vd för stiftelsen Kvinnor Kan är det bra att tänka på att välja deltagare som vill något, dvs som bidrar till att mötena blir en uppåtgående positiv spiral.

Att sitta och vara negativ tillsammans ger inte någon energi att hitta de nya lösningarna/förändringarna du vill åstadkomma.

Var inte rädd för att du inte har något att ge

Sitt inte och var orolig för att du inte har något att ge eftersom alla andra har ”så mycket bättre jobb och högre status än jag här”. Försök att hålla de rädslorna i från dig. För att få ut maximalt av nätverket bestäm dig för att du ska vara öppen och våga vara som du är. Du har dina erfarenheter och kan se på andras problem med friska ögon och ge de nya värdefulla infallsvinklar.

Så börjar du det första nätverksmötet

Maria Arnholm delägare i idéföretaget Nextwork arbetar som rådgivare och inspiratör i förändringsprocesser:

- För att garantera att alla kommer till tals kan en börja med att intervjua sin granne till vänster medan de andra hör på. Man går laget runt och intervjuar den som sitter närmast. Intervjuaren kan ställa frågor som leder fram till att den intervjuade får berätta lite om sig själv och vad som är jobbigt just nu.

På så sätt får man både bakgrund och anledning till varför personen är där.

 

    När man är klar med presentationen så är det dags att komma överens om vissa bra grundregler är:

1. Det man pratar om på nätverksmötet stannar där.

2. Man pratar inte illa om andra.

3. Utse en ansvarig för mötet och att det är en uppgift som alternerar så att alla får sköta den i tur och ordning.Den ansvarige håller reda på tiden, sammankallar till mötet och kanske utser platsen för mötet.

4. Bestäm målet för träffarna kanske är det bara intressant att träffas och se vad det kan leda till? Att lägga ner ett nätverk efter ett par träffar är inte ett nederlag. Att träffas får inte bli ännu ett måste i almanackan.

I början kanske ni träffas oftare för att senare glesa ut, det betyder inte att ni inte har haft nytta av varandra, ni kanske har uppnått en del av målen med nätverken redan?

Så kan du planera diskussionerna

En modell, enligt Maria Arnhom, för samtal är att presentera ditt problem på 4 minuter och sedan låta alla i gruppen få 4 minuter var på sig att ge sin syn på saken. En annan är att du presenterar ditt problem (fortfarande på 4 minuter) och sedan får en grupp på 3 personer diskutera detta utan att någon annan i nätverket får prata. Sedan får nästa grupp på 3 personer diskutera vad den första gruppen sagt,osv tills alla i gruppen har sagt sitt.

På så vis får du en total genomlysning av ditt problem.Om du vill skaffa dig ett grupptryck, förklara vad det är du vill förändra och kom överens med de andra om vad du ska ha gjort till nästa möte.

När nätverket inte räcker till

Bjud in någon intressant person som vill komma och dela med sig av sina erfarenheter. Tillsammans kan ni då få ett nytillskott av energi. När ni känner varandra för väl och har fått ut det ni en gång start °ade nätverket för så är det kanske dags att gå vidare? Det som varit positivt med nätverket är att du haft en bas för att kunna förändra din situation samtidigt som du bidragit till andras utveckling.

Rebecca Stadener
Senaste TV-klippen
Följ wendela
Om Aftonbladet