Så drar du hela lasset själv

Vill du slippa ta order från chefen? Själv bestämma över din tid? Sätta din egen lön? Har du också en bra affärsidé? Starta eget!

RELATIONER

1. Förbered dig noga. Att starta företag innebär stor frihet att göra vad du vill. Men det ställs krav på dig som företagare

och du löper en ekonomisk risk.

2. Skaffa broschyrer och ställ frågor hos någon av följande organisationer:

Staliga Nuteks Startlinjen, 020/35 10 10, www.nutek.se/startlinjen.

Nyföretagarcentrum. Finns på 85 platser i landet. Bakom står stiftelsen

Svenska Jobs & Society, tel: 08/14 44 00.

Statliga Almi Företagspartner finns i alla län, 020/36 60 00.

3. Kontakta en personlig affärsrådgivare. Sådana erbjuds hos Almi och Nyföretagarcentrum. På kommunen kan näringslivssekreteraren ge råd.

Utnyttja även dina kontakter, någon du litar på som driver eget företag eller är verksam i samma bransch.

4. Gå en starta-eget-kurs. Arrangeras bland annar. av Almi och vissa studieförbund. Är du arbetslös och har fått starta-eget-bidrag kan du få en starta-eget-kurs av arbetsförmedlingen.

5.Ta reda på vilka dina kunder är och vad de vill ha. Är de få, prata med dem. Är din verksamhet omfattande, gör en marknadsundersökning.

6. Välj företagsform. De vanligaste är enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Ta reda på vad som passar dig bäst.

7. Registrera ditt företag hos patent- och registreringsverket. Ansök om F-skatt och registrera dej för moms hos skatteverket.

8. Teckna försäkringar. Kolla vad som gäller om du blir sjuk och vilken a-kassa du kan vara med i.

9. Skaffa startkapital.Det kan dröja innan du får in pengar från dina första kunder. Almi ger förmånliga företagarlån till kvinnor. De är ränte- och amorteringsfria cirka ett år.

10. Sätt igång och jobba. Ingen annan gör det åt dig.

När du startar eget – 4 saker att tänka på