Kvinnliga lärare: Män, vi behöver er

Forskaren Eva Gannerud: Vi är uppvuxna i tron att manlighet = auktoritet

RELATIONER

Sökes: mörk röst, längd, kroppsstyrka.

Bilden av den stränge manlige magistern med full kontroll över klassen finns kvar.

Det visar en ny doktorsavhandling.

Foto: ANDERS DEROS
- Kvinnor arbetar för att hitta en personlig relation till eleverna, säger forskaren Eva Gannerud.

Kvinnliga lärare måste jobba mer för auktoriteten, berättar de själva.

"Det är väldigt olika, men jag tror att i många fall slipper de lättare undan, de har ju en auktoritet i sig, att vara man."

Så säger en av de kvinnliga lärare som intervjuats av Eva Gannerud, filosofie doktor vid institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet. Och hon är inte ensam om den erfarenheten. De kvinnliga lärarna menar att auktoritet fortfarande förknippas med manlighet. Att det i sig ger pondus att vara man, och att mörk röst, längd och kroppsstyrka hjälper till. Liksom att många barn vänjer sig hemifrån vid att mannen har auktoritet: "Om du inte lyder berättar jag för pappa."

- Det är detta vi är uppvuxna med - att det är manlighet som beskriver vad auktoritet är, säger Eva Gannerud.

Hon förvånades själv över att kvinnorna i vissa situationer bett om stöd från manliga lärare just för att de anses ha mer auktoritet. De berättar också att många föräldrar anser att manliga lärare har mer pondus.

Behövs det helt enkelt män för att hålla ordning i vissa klasser?

- Nej, det tror jag inte. Vid första anblicken har en man självklar pondus. Men sedan beror det på personligheten och hur läraren arbetar.

Kvinnorna ser inte auktoritet som makt på traditionellt sätt. De försöker i stället hitta nya vägar för att uppnå en annan sorts auktoritet:

- De arbetar för att hitta en personlig relation till eleverna, att skaffa kunskap om dem och nå en ömsesidig respekt. Det handlar inte om att bara vara trevlig och omtyckt, utan om att använda sin personlighet professionellt, där syftet är elevernas utveckling. Samtidigt tycker de att det är viktigt att vara en tydlig ledare.

Trots att de kvinnliga lärarna vill ha fler män i yrket har de en kluven inställning. En uttrycker det så här: "Ibland kan jag känna att det är lite orättvist, för en kille kan halka in på ett bananskal och klara sig ganska bra, för att de, ja, de har nån slags försprång för att de är efterlängtade och lite ovanliga."

- Det är inte konstigt att de tycker så. När man hela tiden pratar om att det behövs fler manliga lärare känner de sig själva otillräckliga.

Fotnot. Eva Gannerud har djupintervjuat 20 kvinnliga låg- och mellanstadielärare. Boken "Lärares liv och arbete i ett genusperspektiv" (Liber) bygger på doktorsavhandlingen.

Cecilia Gustavsson