- Kvinnor funkar inte i försvaret

Militären stoppar rapporten om sexuella trakasserier mot kvinnliga befäl

RELATIONER

Att försvaret vill ha fler kvinnor tror inte officeren och forskaren Jörgen Kalmendal på. Innehållet i hans rapport är för känsligt och får inte publiceras.

- Utåt ska det vara fler kvinnor i försvaret, men i praktiken fungerar det här mycket dåligt. Det är inte konstigt att sexuella trakasserier uppstår på regementen.

Foto: Marco Gustafsson
Kvinnor i försvaret hotar kontrollen över soldaternas disciplin, menar forskaren Jörgen Kalmendal

När uppsatsen "Body Culture in a Military Context" blev färdig för två år sedan väcktes starka känslor både inom och utanför försvaret. På ledningsnivå fälldes omdömen som "skräp", "vildvuxet" och "smutskastning". Och insitutionschefen lovade att den inte kommer att bli publicerad.

Enligt Jörgen Kalmendal finns ett samband mellan den militära miljön och de trakasserier som förekommer på regementen. Det är en naturlig följd av den kultur som främjas inom den militära utbildningen och gruppbildningen.

- Det sker inte medvetet och det är inte enskilda personer som är särskilda förtryckare. Det är dyrkan av manskroppen och styrkan och föraktet för allt som uppfattas svagare som finns inbyggt i försvarskulturen. Det är ett elitistiskt tänkande. Det sker tydligt, men ofta omedvetet, säger han.

Enligt Jörgen Kalmendals uppsats krävs det många kontrollmekanismer för att få soldaten att legitimt utföra vissa handlingar. Det är kontrollen över soldatens kropp och sexualitet som gör att disciplinen ofta är hård och tuff. Allt det som kan hota kontrollen hålls borta.

Homosexualitet är det främsta hotet, men när kvinnor kommer in på luckan uppstår en ny och annorlunda hotbild. Fortfarande måste disciplinen upprätthållas och ju starkare hot desto tydligare markering av den manliga identiteten.

Jörgen Kalmendal är oroad över att machokulturen verkar förstärkas. Flera befäl har hållit med honom, men säger samtidigt att de inte har tänkt på att det finns en "kroppsstyrkekultur" och inte heller på vilket sätt den hålls vid liv.

Men det är också därför som trakasserierna kan uppstå. Institutionschef Torsten Björkman, säger att det inte är innehållet i uppsatsen utan kvaliteten som gjorde att den inte får bära försvarets emblem eller publiceras i Försvarshögskolans namn.

- Kvalitetsfel är inte samma sak som att den innehåller idel tokigheter. Den är inte utan poänger.

Den militära miljön är en manlig konstruktion och det finns vissa normvärden som är viktiga att bevara, såsom styrka, enligt Torsten Björkman. Och att sätta stopp för rapporter och uppsatser anser han inte vara fel.

- Det tänker jag fortsätta driva hårt. Om det behövs, säger han.

Faktorer som känslomässig och sexuell omognad spelar också stor roll för den grabbiga attityden. För många är befälen den första mansbilden.

Den starka och tuffa machokulturen tror Jörgen Kalmendal har ökat de senaste fem åren. Av 55 000 möjliga värnpliktiga är det endast 15 000 som gör lumpen nu. Det gör att vid mönstringen plockas endast de riktigt starka och lämpliga ut. Allt enligt normen för en god soldat.

Förra året skrevs 204 tjejer in vid mönstringen och just nu finns 300 kvinnliga officerare.

FAKTA/ Sexuella trakasserier

Ulrika Nandra