Video hjälper lillan att börja äta igen

Marte Meo-metoden lär föräldrar med stökiga barn nya knep

RELATIONER

Kalle, snart två år, vägrar äta. Han kastar maten på golvet eller spottar ut.

Men på en videoinspelning ser man att Kalle faktiskt tog en tugga vid ett tillfälle.

Med Marte Meo-metoden försöker man utröna vad det var i samspelet mellan Kalle och hans mamma som fungerade i just det ögonblicket.

Foto: BÖRJE THURESSON
I Skövde behandlar man familjer med problem genom att videofilma vardagssituationer och sedan diskutera utifrån filmerna. (Bilden är arrangerad och personerna på bilden har inget med artikeln att göra.)

I Marte Meo-metoden ingår videokameran som en central del. Metoden tillämpas på flera ställen i Sverige. Kvinna har besökt ett av dem - Lundvivegården i Skövde.

Hit kommer föräldrar för att få hjälp med barn mellan noll och tolv år.

- Målgruppen är familjer som känner att de inte klarar av situationen själva, berättar Pia Svensson, socionom och föreståndare.

Föräldrarna formulerar själva vilka problem de har och vad de vill ha hjälp med. Det kan vara barn som är svårtröstade, stökiga, inte lyssnar och lyder, inte kan koncentrera sig, har svårt att somna eller matvägrar.

- Är det till exempel ett barn som kastar mat, så tittar vi på varför barnet gör det. Vi utgår ifrån att barnet försöker säga något med sitt beteende.

Barnet kanske är redo för att börja äta själv. Eller så behöver det tvärtom mera ledning och hjälp. Det kan vara för mycket stimulans runt matbordet, radion står på, eller folk pratar, så att barnet inte kan koncentrera sig.

Genom att göra korta filminspelningar på fem, tio minuter försöker personalen hitta orsaken till problemen. Det är samspelet man tittar på, därför filmas barnet alltid tillsammans med någon av sina föräldrar. Ofta åker en av handledarna hem till familjen och filmar.

När personalen har analyserat filmen spelar de upp någon sekvens för föräldrarna där samspelet faktiskt har fungerat. Sedan försöker de gemensamt hitta utvecklingsmöjligheter.

- Föräldrarna har blivit så observanta på när det går fel eller är besvärligt att de drunknar i negativa cirklar, säger Pia Svensson.

Agerar barnen och föräldrarna naturligt när de blir filmade?

- Situationen blir ju lite annorlunda då, men det går oftast att överbrygga efter en tid, säger Pia Svensson.

Och om barnen och föräldrarna beter sig bättre under filminspelningen än annars, så betyder det ju faktiskt att det finns resurser - det gäller bara att hitta dem, menar Marte Meo-metodens utövare.

I normalfallet filmas föräldrarna och barnet fem till tio gånger. Mellan träffarna får föräldrarna hemuppgifter att öva på för att se om det kan leda till bättre samspel.

En vanlig rekommendation är att föräldrarna ska försöka ge barnet mer bekräftelse.

- Om Kalle tar en tugga av maten blir föräldern ofta så ivrig att Kalle genast får en ny sked mat.

- Sätt i stället ord på vad barnet just har gjort: "Oj, nu stoppar du mat i munnen, Kalle!"

Meningen är att behandlingen ska starta en process hos föräldrarna, som gör att de kan gå vidare.

FAKTA/ MarteMeo- metoden

Ulrika Vallgårda