– Miljön är skapad för männen

RELATIONER

I går skrev Aftonbladet om forskaren Jörgen Kalmendals rapport om sexuella trakasserier inom försvaret. En uppsats som försvaret vägrar trycka.

I dag berättar officeren Maria, 42, om en maktstruktur där kvinnor hålls utanför och görs svaga.

Könsdiskrimineringen finns på alla nivåer inom försvaret, men få vågar prata om den. Det säger Maria Persson, 42, officer, om den militära arbetsmiljön.

Under utbildningen fick hon veta att lärarna tyckte att hon hade ”en utmanande blick”.

– Jag trodde inte att det var sant, det är kränkande att höra något sådant.

Nyfikenhet och spänningen lockade henne, i början på 80-talet, till att söka sig till försvaret. Då var de åtta tjejer i klassen av åttio. Det som upplevdes som sexuella trakasserier var man för rädd för att prata om och istället skämtades det bort i raljerande ton.

Även om tjejerna är tuffare i dag och vågar stå upp för sina värderingar och sexualitet, tror hon att de möter tuffare motstånd än tidigare.

– Ju starkare den ena kraften blir desto starkare blir motkraften. Systemet är inte redo ännu även om det vill vara det.

Maria tycker att mobbning är ett bättre ord än trakasserier. Det säger mer om att det i grunden handlar om ett åsidosättande och inte bara om grova ord. Det förekommer på alla nivåer och sker ofta med subtila signaler och kommentarerna behöver inte vara direkt kränkande.

– Det är en tradtionellt renodlad manlig miljö byggd på en maktstruktur och kvinnor är fortfarande något nytt inom denna, säger hon.

Maria håller med Jörgen Kalmendal som i uppsatsen ”Body culture in a military context”, säger att det är gruppbildningen i den militära miljön som framkallar trakasserier och diskriminering av det som uppfattas som svagare. I det här fallet kvinnan.

Kommentarer som ”sådär fittigt kan man ju inte hålla på”, sägs utan att många höjer på blicken, men betonar hon, det allmänna språkbruket är lika kränkande som grova ord direkt riktade till en enskild person.

Lennart Fredman, sektionschef på personalstaben vid försvarsmakten, tror att det är snacket grabbar emellan som gör att kvinnor åsidosätts.

– Uteslutandet av kvinnorna är kanske värre än de riktigt grova orden, för dem kan man polisanmäla. Men språkbruket som ”du beter dig som en kärring” och liknande, är svårare att bryta och förstärker enbart polariseringen, säger han.

Även Maria har funderat på språkets betydelse.

– I lumpen är det grovt och könsord är vanligt, men på högre nivå blir det mer inlindat och subtilt. Men maktstrukturen som håller nere kvinnan som det annorlunda och utstickande och svagare är densamma.

Inom försvaret finns ett nätverk för kvinnor där de möts och diskuterar aktuella frågor. Även det har Maria fått kommentarer om som ”ska du hålla på med tjejmaffian”.

– Kvinnliga officerare i grupp verkar hotfullt. Det är ofta som de manliga officerarna vill att man preciserar vad vi pratar om.

Hon vill inte skrämma tjejer som gör lumpen nu men vill att de är medvetna och inte är rädda för att säga ifrån.

– Som kvinna är man så ensam i den här miljön som är skapad av män för män.

Fotnot: Maria Persson vill vara anonym och heter egentligen något annat.

FAKTA/Kvinnor som inte anmälde

Ulrika Nandra