Värstingar startar en egen förening

Före detta kriminella på Kris hjälper unga till ett drogfritt liv

RELATIONER

Nu försöker de gamla kåkfararna på Kris att rädda unga ligister genom att starta en ny förening, Unga Kris. Calle 19 år, före detta värsting, är en av frontfigurerna.

Foto: PÄR JOHANSSON
CalleWågland och Vincent Chavulimu är båda före detta kriminella som är med i projektet Unga Kris.

- I dag låser man in ungdomar på ett eller två år, sen när man släpper ut dem tror man att de ska ha glömt bort alla problem, och så skickar man hem dem, säger Calle Wågland.

Calle har varit på behandlingshem i flera omgångar men ingenting har hjälpt. När han väl kommit ut har allt börjat om igen.

- Jag har tagit alla droger som går att ta, och gjort inbrott och rånat folk för att få pengar, säger Calle.

I dag har Calle varit drogfri i elva månader och fem dagar. Det är den längsta sammanhängande drogfria tid han har haft sedan tolvårsåldern. Han är en av frontfigurerna i Unga Kris, som vill fånga upp värstingungdomar och återanpassa dem till samhället. Han arbetar med att hålla föredrag ute i skolorna och reser dessutom tillbaka till de behandlingshem där han själv en gång suttit.

- Jag berättar om det liv jag lever i dag. Kris har lärt mig att det går att leva ett liv utan droger, att det går att ha kul utan alkohol. Jag hoppas att jag åtminstone tänder ett hopp i andra ungdomar, säger Calle.

Calle var trött på de konsekvenser som ett kriminellt liv innebar, han var också trött på att såra sin familj. Det och turen att stöta på några medlemmar i Kris fick honom att bestämma sig för att försöka börja om på nytt.

- När personalen på behandlingshemmet såg att det gått bra för mig trodde de att de lyckats. Men i mina ögon har deras behandling varit som att kasta pengarna i sjön. När jag skrevs ut därifrån var det en ur personalen som sa att jag snart skulle vara tillbaka. Jag har alltid varit otroligt trotsig och tänkte att jag ska minsann visa dem.

Att vara drogfri enbart under behandling löser inga långsiktiga problem, menar Calle.

- På behandlingshemmen fick jag lära mig att vara drogfri när jag var inlåst men med hjälp av Unga Kris får jag lära mig att vara drogfri ute i det verkliga livet, säger han.

- Tanken med Unga Kris är att ungdomarna ska arbeta självständigt, men att de vuxna Krismedlemmarna alltid ska finnas till hands, säger Vincent Chavulimu, en av initiativtagarna till Unga Kris.

- Det är lättare att motivera en som suttit 25 år på kåken än en som är i början av sin kriminella karriär, menar Vincent. Därför måste vi erbjuda ungdomarna vettiga saker att göra, som överväger det kriminella livet, säger Vincent.

FAKTA/K.R.I.S

Åsa Lekberg