Pappan krisar också när babyn kommer

RELATIONER

Pappor kan också få förlossningsdepression.

- De kan inte knyta an till sitt barn och mår dåligt, säger psykologen Svend Aage Madsen på Rikshospitalet i Köpenhamn.

Här är några av symptomen.

Foto: MÅRTEN SVEMARK
Att kvinnor kan drabbas av förlossningsdepression är känt sedan tidigare. Men även män drabbas, visar en dansk studie.

Att kvinnor kan drabbas av depression efter förlossningen är känt.

Men hur reagerar mannen när han blir pappa?

Och hur relaterar pappan till sitt spädbarn?

Efter att ha studerat mammorna ville den danske forskaren och psykologen Svend Aage Madsen gå vidare med papporna. 362 pappor deltog i studien före och efter förlossningen. Dessutom intervjuades kvinnor för att man skulle kunna jämföra svaren mellan könen.

Tidigare har man trott att endast kvinnor kan få förlossningsdepression, men Svend Aage Madsens studier visar att även män kan drabbas.

- Det handlar om reaktioner på att bli förälder. De flesta nyblivna föräldrar genomgår en likartad psykologisk utveckling, säger Svend Aage Madsen.

- Vad som är slående är att män kan få likadana symptom som kvinnor får vid en förlossningsdepression.

Mannen har kanske längtat efter att bli pappa - men kan inte knyta an till barnet när det är fött.

Pappans känslor för barnet är negativa. Barnet väcker ångest, ilska, rädsla och olust.

Pappan känner skuld och blir deprimerad. Han vill gärna älska sitt barn. Men kan inte.

- För många pappor blir tanken på det livslånga ansvaret övermäktig.

Varför drabbas män av förlossningsdepression?

- Det är den egna barndomen som är avgörande. De som har svårt att knyta an till sitt barn fick inte själva tillräcklig omvårdnad som små.

Det nya barnet väcker smärtsamma känslor till liv.

- Det är en dubbel smärta, säger Svend Aage Madsen.

Dels för att pappan inte kan relatera positivt till sitt barn.

Dels för att barnet väcker plågsamma känslor från pappans egen barndom - av att ha blivit övergiven och negligerad.

Pappan känner sig kanske hjälplös inför barnets gråt. Han vet inte hur man tröstar, för han saknar en bild av hur man gör.

Han kan också vara rädd för att göra barnet illa.

- Han kan få tvångstankar om att han ska skada barnet, kväva det med en kudde eller sticka det med en kniv. Precis som mammor. Det värsta som kan hända är att han förlorar humöret och inte kan hålla igen sin ilska.

Brukar det lösa sig för de flesta till slut?

- Ja, när papporna känner att de orkar axla ansvaret och kanske inser vad de själva saknade i sin egen barndom.

Fotnot: Studien är ett samarbete mellan Rikshospitalet och universitetet i Köpenhamn.

Lider du av förlossningsdepression?

Här är några av symptomen.

Mary Mårtensson