Nu föds fler barn - tacka de rika

Ny rapport från RFV: Fördubblad inkomst fördubblar chansen till barn

RELATIONER

Viljan att skaffa barn ökar i takt med inkomsten visar en undersökning från Riksförsäkringsverket (RFV).

- Framtidstro och ett bra välfärdssystem spelar också in, säger IIilja Batljan på socialdepartementet.

Foto: KATRIN JAKOBSEN
I Sverige blir få barn gjorda. Men trenden är att barnafödandet är på väg uppåt - och det är pengarna som styr vilka som hamnar på BB.

År 1999 låg födelsetalet i Sverige på 1,5 barn per kvinna. Det är lägst i Norden trots att Sverige satsar mest på familjepolitik av länderna. Vad är det som ligger bakom de låga siffrorna? För att få svar på den frågan tillsatte regeringen en arbetsgrupp på socialdepartementet. I juli lägger de fram sin slutrapport.

- Utvecklingen på arbetsmarknaden och en osäkerhet för framtiden har betydelse för barnafödande. Vi ser en klar koppling mellan krisåren i mitten av 90-talet och en nedgång av födslar, säger IIilja Batljan, ordförande i arbetsgruppen.

RFV har undersökt sambandet mellan inkomst och barnafödande som ingår i rapporten. Studien visar att kvinnor och män med låg inkomst, studerande eller arbetslösa är minst benägna att skaffa barn. Ju högre inkomst desto mer ökar viljan att bli förälder.

- För en kvinna som tjänar 200 000 kronor fördubblas sannolikheten att skaffa barn jämfört med en kvinna som tjänar 100 000 kronor om året.

- För de högavlönade männen med årsinkomster på över 280 000 kronor är benägenheten att bli pappa 40 procent högre än för män som tjänar under 170 000 kronor per år.

Studien visar också att i ekononomiskt svåra tider blir inkomsten ännu viktigare om man vill ha barn.

- Framförallt spelade inkomsten allt större roll för män under 90-talet när de skaffade barn, säger Ann-Zofie Duvander, utredare på RFV.

Inkomsttaket för föräldrapenningen påverkar ekonomin rejält för en person med hög lön. Men enligt undersökningen har det ingen effekt på födandet. De med hög inkomst föder ändå fler barn.

Syftet med socialdepartementets rapport är att peka på orsakerna till Sveriges låga födslotal, inte komma med förslag.

- Det är regeringens uppgift att dra slutsatser och föreslå åtgärder, säger IIilja Batljan.

Men undersökningen visar att ett bra välfärdssystem, fungerande arbetsmarknad och förutsägbar politik ökar barnafödandet.

Och det är vad som händer i Sverige just nu.

- Trenden är att barnafödandet börjar öka. Men inte lika mycket som för tio år sedan. Då låg vi högst i Europa, säger Ann-Zofie Duvander.

FAKTA/Barnafödande

Katarina Lagerwall

ARTIKELN HANDLAR OM