Pelle Andersson: Ska en svart tjej från överklassen särbehandlas?

RELATIONER

Hur gör man för att se till att kvinnor får fler chefspositioner, lyckas få de jobb och utbildningar de vill ha och inte diskrimineras? Hur gör man samma sak för invandrare, homosexuella eller arbetarklassen?

En hel del talar för positiv särbehandling, att vi helt enkelt kvoterar in förtryckta på olika utbildningar och till höga positioner i näringsliv och offentlig verksamhet.

Jag tycker att det verkar klokt.

Flera studier visar på att svarta i USA genom olika kvoteringssystem har fått tillgång till universitetsutbildningar som de tidigare inte haft. I en artikel i senaste Ord & Bild (2-3/2001) beskriver Ronald Dworkin vad som hände på ett universitet i USA när man slutade kvotera in svarta studenter:

"Vid Boalt Halls juridiska fakultet vid Berkeley - delstatens främsta juridikutbildning i offentlig regi - hade i genomsnitt 24 svarta studenter per år skrivits in de senaste 28 åren. 1997 skrevs bara en enda in, och han hade antagits året innan, men skjutit upp inskrivningen."

Alltså: möjligheten för svarta i USA att nå högre studier omöjliggörs nästan om kvotering inte sker. Samma sak kan säkert sägas gälla för arbetarklassen, kvinnor och handikappade. Man kan till exempel fråga: är kvinnor dummare än män eftersom de har så få maktpositioner eller finns det ett könsförtryck inbyggt i samhället?

Vi diskriminerar människor

oavbrutet på grund av att vi lever i ett ojämlikt samhälle. Det går inte att ställa sig utanför och göra fördomsfria bedömningar. Även en upplyst feminist bär på föreställningar som diskriminerar. Men hur många och vilka grupper ska vi definiera som förtryckta? Ska en svart överklassflicka ges företräde före en vit underklasspojke? Vilken förtryckt individ ska särbehandlas mest positivt? Kan någon klok person ge mig ett svar?