Kreativa chefer kan ta död på kreativiteten

Personalens initiativförmåga stryps om idéerna inte passar in

RELATIONER

Att vara kreativ har blivit en dygd. Ordet förknippas med framtid, nytänkande och blixtrande idéer.

Men en kreativ ledare är inte alltid bra - den personen kan till och med kväsa personalens egen initiativförmåga.

Foto: KATRIN JAKOBSEN
Den dåliga kreativa chefen dödar de idéer som inte passar in i hans eller hennes mall.

Det visar en ny avhandling som inte är lik någon annan. Den är utformad som en deckare, skriven på ett lättillgängligt språk med författaren själv som detektiv på framsidan. Om det är kreativt eller inte vill Daniel Ericsson, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm, låta andra avgöra.

Kreativ har blivit ett modeord. Under 90-talet började det användas allt flitigare. Främst i medier, reklam- och IT-världen, men också inom politiken och skolan. Bland annat.

Många ropar efter kreativa ledare. Men det kan medföra nackdelar:

- De kreativa ledarna sitter på väldigt mycket makt när det gäller att skapa och definiera kreativitet. Det blir lätt att de ser kreativitet hos dem som liknar dem själva, som tänker likadant och ställer den sorts frågor som de själva skulle ha ställt.

Det betyder, enligt Daniel Ericsson, att medarbetarna inte vågar vara kritiska, och att de idéer som inte passar in i ledarens syn på kreativitet inte uppskattas. Deras inspiration kan kväsas i stället för att blomma ut.

- Problemet i dag är att man måste man passa in för att ses som kreativ. Det finns inte mycket upprorstänkande i det.

Detta innebär också att kvinnor sällan betraktas som kreativa eftersom kreativitet traditionellt förknippas med manlighet.

- Ett tydligt exempel är reklamvärlden. Efter några år i branschen försvinner många kvinnor därifrån, medan det är männen som blir gudabenådade kreatörer med sitt namn på reklambyrån.

Daniel Ericsson menar också att det finns en stark bild av att kreativitet och ordningssinne är motsatser.

- Det stämplar människor som antingen eller. Det märktes till exempel när SVT skulle utse ny vd - det blev två personer, en kreativ chef och en ekonomisk. Men det är bara våra egna föreställningar som säger att man inte kan vara både och.

Är det rentav fult att inte vara kreativ i dag?

- Ja. Men samtidigt vill ingen påstå själv att man är det - det ska helst sägas av någon annan.

Olika slags kreativiteter

Cecilia Gustavsson