Vi vill se fler IT-drottningar

Jämställdhetsrådet: nu ligger bollen hos regeringen

RELATIONER

Även inom transport- och IT-området saknas det kvinnor i toppen. Detta menar jämit, Jämställdhetsrådet för transporter och IT, som nu föreslår att regeringen inrättar en ny myndighet som ska verka för ett mer jämställt samhälle och näringsliv.

”Bristen på jämställdhet inom transport- och IT-sektorn är stor", menar jämits ordförande Görel Thurdin.

Både transport- och IT-sektorn är idag mansdominerad. Exempelvis finns i Vägverkets ledning inte en enda kvinna och i andra transportmyndigheter är läget nästan lika illa.

- Jämit tvingas konstatera att besluten inom transportområdet, där många skattemiljarder omsätts och som berör stora delar av

samhällsplaneringen fattas med manliga förtecken. Vi måste ställa oss frågan vem som företräder kvinnors perspektiv i transportfrågor, därför föreslår vi bland annat ett sjätte delmål för ett jämställt transportsystem. Målet är ett transportsystem som skall svara mot både kvinnors och mäns behov, möjlighet att påverka och att kvinnors och mäns värderingar har samma

betydelse, säger Görel Thurdin, jämits ordförande.

Inom IT-sektorn är jämställdhetssituationen liknande, branschen domineras av män. Få företag kan redovisa en könsfördelning inom bland annat forsknings- och marknadsavdelningarna.

Görel Thurdin menar att det behövs ett samlat grepp om jämställdhetsarbetet för att genomgripande förändringar ska kunna genomföras.

– Jämställdhetsarbetet är idag splittrat och försvårar möjligheterna till ett helhetsperspektiv. Det saknas ett institutionellt stöd för myndigheternas arbete med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Vi föreslår därför att regeringen inrättar en ny myndighet som ges i uppdrag att verka för ett mer jämställt samhälle och näringsliv.

Karin Schmidt

ARTIKELN HANDLAR OM