Så många BB-platser har försvunnit på 10 år

Barnmorskan Anna Nordfjell: Det håller inte att skylla på barnmorskans kompetens när man lägger ned BB

RELATIONER

På många av landets förlossningsavdelningar har antalet vårdplatser halverats under de senaste tio åren.

Men förlossningar na blir fler och närmar sig nu 96 000 per år - det födelsetal vi hade precis innan de stora nedskärningarna började.

Foto: Tommy Mardell
Totalt har 540 BB-platser försvunnit i Sverige.

Enligt de demografer som gör SCB:s befolkningsprognoser är födelsetalen visserligen svåra att beräkna. Allt de har att utgå ifrån är åldersgrupper av kvinnor i barnafödande ålder.

- Men vad gäller BB-krisen i Stockholm handlar det snarare om dålig förmåga att hantera frågan. Födelsetalen har inte ökat så drastiskt, även om Stockholm har haft stor inflyttning de senaste åren, säger Åke Nilsson vid SCB:s avdelning för befolkningsprognoser.

- Landstinget har ju i varje fall ett halvårs framförhållning från det att de gravida kvinnorna kommer till barnmorskan, så de borde veta hur många barn som kommer att födas.

Flera BB har lagts ner med argumentet att de har för få förlossningar för att kvalitén och säkerheten ska kunna garanteras.

Socialstyrelsen bestämde 1977 att en BB-klinik måste ha minst 1 000 födslar per år för att vara lönsam. Men måttet på vad som är gångbart varierar.

I Mora räckte det med 650 förlossningar per år för att BB skulle få vara kvar. Även Ljungby med 300 förlossningar per år och Åland med 265 förlossningar behöll sina BB. Men Kiruna BB lades ner för att de 207 förlossningarna per år ansågs för få.

Måste en barnmorska förlösa ett visst antal barn per år för att upprätthålla sin kompetens?

- Nej. Man kan inte resonera så utan man måste se individuellt till varje barnmorska - till hennes erfarenhet och kompetens. Om barnmorskan har lång erfarenhet så behöver hon inte förlösa lika många barn varje år, säger Anna Nordfjell, ordförande i Svenska Barmorskeförbundet.

Varför förs det då fram som ett argument?

- För att legitimera nedläggningar av olika BB, tror jag.

Att lägga ner förlossningskliniker är en dålig lösning när det gäller att säkra kvaliteten, tycker Anna Nordfjell.

I stället bör orutinerade barnmorskor få chansen att höja sin kompetens.

- Om en barnmorska på en liten klinik vill öka sin kompetens, så kan hon arbeta parallellt på ett universitetssjukhus av och till.

Och det omvända: barnmorskor och förlossningsläkare från universitetssjukhusen kan arbeta på de mindre förlossningsklinikerna, för att sprida sina kunskaper.

Vad kan det stora sjukhuset lära av det lilla?

- Att undvika onödiga, medicinska åtgärder, som kan medföra större risker. Det finns exempelvis en tendens på större kliniker att använda epiduralbedövning oftare vid förlossningar.

Skillnad i antal BB-platser 1990/2000

BAKGRUND/Krisen i Stockholm

Sara Gemzell, Mary Mårtensson