Spritens vådor

RELATIONER

Mel: Arbetets söner

Buller o trätor samt slagsmål och fasor

drunkning, förfrysning samt armod och trasor

stölder o rån även mordbrand o nöd

sjukdom o svaghet, förgiftning och död.

Minskning av lust och av arbetsförmåga.

Ärftliga anlag för sjukdom och plåga.

Slapphet i vilja, i kraft och moral.

Lidelser elände, tårar skandal.

Laster o slöhet o uttröttat hjärta.

Ondska, förbannelse, undergång, smärta.

Grymhet o piskslag o missbrukad makt.

Fattigdom, elände, skam o förakt.

Hatet och svälten samt ängslig förbidan.

Sprängning av hemmet samt sorger och kvidan.

Fängelse, yrsel och vansinnig blick.

Säg, vill du pröva allt detta så drick!

SKÅL!

Dom som är nyktra

Mel: Du är den ende

Dom som är nyktra dom har inget roligt

dom har bara ansvar

och ingenting tjo-littan-lej

faderulla, men vi som är fulla

vi har bara kul nästan jämt.

Inte nu

Ska utföras med finskt uttal

Inte nu... (vänta fem sekunder)...

inte nu heller... (vänta fem sekunder)......

men nu!!!

Tids nog får man cykla

Mel: Väva vadmal

Man cyklar för lite

men röker för mycket

och man är fasen så liberal

när det gäller maten och spriten

Jag borde slutat för länge sedan

men denna sup är så liten

Vad tjänar att hyckla?

Tids nog får man cykla

ARTIKELN HANDLAR OM