– Jag vill visst klättra!

Nu kommer första läroboken om varför kvinnor halkar efter

RELATIONER

De får barn. De vill inte göra karriär. De är inte beredda att satsa.

Så förklarar många att det finns så få kvinnliga chefer.

Men är det sant?

Nu finns den första läroboken om hur det kommer sig att kvinnor halkar efter på företagen.

Foto: Börje Thuresson
Jag vill också klättra!

”Det ordnar sig” heter boken, som är tänkt för studenter på universitet och högskolor, de som arbetar med jämställdhet på arbetsmarknaden, och till vidareutbildning på till exempel företag.

Den tar bland annat upp att kvinnliga chefer ofta ses som ”annorlunda”. De förväntas ha ett speciellt kvinnligt sätt att kommunicera och leda.

– För många som arbetar med att förändra är det så, att om de inte pratar om kvinnligt ledarskap som något speciellt, så får de inte jobba med de här frågorna. Att ta upp det som en maktfråga är mer hotfullt och ses inte som rumsrent. Men det är aldrig någon som frågar en man ”Har du som man något speciellt manligt att bidra med?”

Det säger Anna Wahl, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och en av författarna.

Boken beskriver företaget ”Global” och hur det ser ut med jämställdheten där. Företaget och personerna finns i verkligheten men beskrivs anonymt. Det typiska är att det är ganska jämställt på ytan. Men i toppen sitter männen. Och det finns manliga chefer som räknar ut kvinnor från karriären när de får barn, medan några kvinnor reagerar och tycker att det är för svårt att ta sig fram.

– Framför allt anser många män att det är barnafödandet och det som följer med det, som gör att det inte finns fler kvinnliga chefer. Att kvinnor därmed passar bättre för att leva mindre offentligt och att de inte är sugna på karriär eller makt. Kvinnor själva ser oftare faktiska hinder – som att de diskrimineras för att de varit föräldralediga.

Vad tror du ligger bakom?

– Det finns många orsaker, en är att mansdominansen på högre nivåer återskapar sig själv. Män väljer män, män tolkar vad som är bra och dåliga egenskaper för en chef. Och eftersom de har mycket makt får deras röst stor effekt.

Varför behövs jämnare könsfördelning bland chefer?

– Jag ser det som demokrati- och rättvisefråga. Det finns både kvinnor och män, därför är det viktigt att båda får inflytande i arbetslivet. På sikt kan det få konsekvenser för hela samhället eftersom det finns chans att både kvinnors och mäns intressen tillvaratas, till exempel när det gäller löner och att möjliggöra kombinationen karriär och familj.

Anna Wahl tror att läroboken kan påverka.

– Kunskap är viktigt för att förändra, sedan är förstås vilja och handling en sak. Då kan boken vara ett verktyg. Jag ser den som en motvikt till Venus-och-Marstänkandet, att kvinnor och män skulle komma från olika planeter.

Fotnot: Boken är skriven av fyra kvinnor på Handelshögskolan: Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Pia Höök och Josefin Linghag

(Studentlitteratur).

Cecilia Gustavsson