Nu får du studielån fast du är över 45

Nya regler öppnar för äldre studenter men vill du bli läkare så får du skynda dig

1 av 2 | Foto: Mikael Gustavsen
RELATIONER

Den första juli införs nya regler för studiestöd.

Vid 41 år trappas rätten till studiestöd ner.

Kvinna har listat universitets- och högskoleutbildningar som 50-talisterna kan gå, utan att behöva låna av banken.

Tidigare fick man studielån till och med 45 år. Nu kan man få studiestöd till och med 50.

Men från 41 års ålder trappas studiestödet ner. Man har då inte längre rätt till 12 terminer (240 veckor), som yngre studenter.

Rätten minskar med 20 veckor per år, vilket motsvarar en studietermin.

Vid 51 år upphör studiestödet helt.

Skälet till ålderstrappan är att man ska hinna betala igen sina studielån före pensionen vid 65 år.

Men det finns chanser även för dig över 40 år.

Påbörjar du studierna senast vid 46 års ålder kan du gå alla treåriga linjer på universiteten – vilket är de flesta.

Vill du bli läkare? Eller gymnasielärare? Snabba på medan du är 41 år. Dessa utbildningar är de längsta på 11 terminer.

Ju äldre man är desto kärvare blir det. Vid 48 år återstår bara utredningssociolog, och vid 49 år är det nattinatti – åtminstone när det gäller utbildningslinjer. Men enstaka kurser kan du alltid läsa (max tre terminer).

Har du passerat 50 år och drömmer om den där kursen i grekiska? Hoppa på tåget, ty detta är sista chansen att plugga med studiestöd. Eller kom igen som pensionär – den äldsta hobbystudenten på Stockholms universitet förra året var 81 år och läste tyska.

Så för drömmar är det aldrig för sent.

FAKTA/ Det här räcker studiestödet till efter 40

Mary Mårtensson