Kampanj gav 60 nya familjer

RELATIONER

Reklampelare över hela stan, affischer på bussar och spårvagnar, helsidesannonser i lokalpressen"

Var finns alla näsfräsare, potatismosare och handhållare, undrade man i en reklamkampanj i Göteborg. Syftet var att värva fosterfamiljer och försöka skapa en attitydförändring till familjehem.

I Göteborg startades i fjol den hittills största reklamkampanjen i Sverige för att värva nya familjehem. Kampanjen gjordes av en professionell copyrighter, fotograf och art director.

- Samhällsutvecklingen har kommit till det stadiet att man måste gå ut på det här sättet för att märkas i informationsflödet, säger Lotte Hansson som arbetar med rekrytering på familjehemsprojektet i Göteborg.

Projektet startade eftersom det, precis som på många andra håll i landet, var så svårt att rekrytera familjehem, samtidigt som antalet barn som behövde placeras inte minskar.

- I höstas när vi gjorde förra sammanställningen var det 58 barn som stod i kö till familjehem i Göteborg.

Under kampanjens första halvår anmälde sig 600 intresserade. Bortfallet blev dock stort och i slutändan var det ett 60-tal familjer som var villiga att ta sig an ett barn på heltid.

Men målet med informationskampanjen var inte enbart att värva nya familjer. Det var också att sprida information och försöka skapa attitydförändringar.

- Den erfarenhet vi hade var att det skrevs oerhört lite om familjehem i pressen, och det lilla som skrevs var ofta snedvridet.

I Göteborg har man också försökt att satsa på befintliga familjehem genom att anordna fester, temadagar och andra träffar.

Ändå är behovet långt ifrån uppfyllt.

- Det är ett problem över hela Sverige. Och det är ett problem som är allas ansvar - att trygga uppväxten för barn som av olika skäl inte kan bo kvar hos sina egna föräldrar, säger Lotte Hansson.

Ulrika Vallgårda