- Vi kan spara själva!

Barn mellan tre och sex år har hög moral om pengar

1 av 5 | Foto: Foto: Johan Krüger
tina karlsson
RELATIONER

Ge ditt barn veckopeng - redan när det är tre år!

Det är det bästa du kan göra för att fostra ett barn till ett ekonomiskt ansvar.

- Barns höga moral kring pengar borde tas tillvara på förskolan, säger Elisabeth Näsman, forskare vid Linköpings universitet.

De små barnen mellan tre och sex år har ett större ansvarskännande för sina egna och familjens pengar än man tidigare trott. Det visar en undersökning som tittat på barns ekonomiska beteenden.

Sparande och moralen kring hanteringen av pengar och en stark rättvisekänsla vid lån visade sig vara viktiga för dem. Barnen i undersökningen tyckte det var bra med lite tjat ifrån föräldrarna och förvånansvärt många tyckte att godis en gång i veckan räcker.

- Jag hade inte trott att så små barn känner ett så stort ansvar för sina pengar. Och de blir oerhört besvikna när en förälder inte lämnar tillbaka en lånad peng, säger Elisabeth Näsman, en av forskarna bakom undersökningen.

Barn vill själva få bestämma över de pengar de har och att få tillbaka det de lånat ut är mycket viktigt för dem. Inte bara att få tillbaka utan att även ge till den man lånat av. I många familjer är veckopeng en del av uppfostran, men det är viktigt att tänka på vad man som förälder vill lära barnet med den.

- Många tänker inte på konsekvenserna. Risken finns att det odlas ett beteende att barnet bara gör något om det får något för det.

Enligt Elisabeth Näsman bör barns ekonomiska moral värdesättas och uppmuntras i förskolan och i skolan. Pengar i barnens tillvaro betyder mycket för att förstå pengars betydelse i samhället. Att ha egna pengar kan göra dem bättre på att spara i framtiden. Det är däremot upp till varje förälder att bestämma om barnet ska få pengar enbart när det gjort sig förtjänt av det. Det handlar i grunden om synen på barnuppfostran.

- En del tycker att barn ska känna att det alltid finns lite pengar oavsett om man hjälpt till att städa eller inte. Inget är rätt eller fel, men som förälder bör man vara medveten om vilka signaler man sänder ut, säger hon.

Fotnot: "Mina pengar - kan små barn handla själva?", en rapport som ingår i forskningsprojektet För liten för pengar av Elisabeth Näsman och Christina Gerber.

Barn svarar på frågor om pengars värde

Elisabeth Näsmans Tips/Barn, pengar och godis

Ulrika Nandra

ARTIKELN HANDLAR OM