T-bana universitetet

Alla är akademiker - men de jobbar i underjorden

1 av 5
Momodou Jallow
RELATIONER

Statsvetare, fysiker, lärare, tandläkare, läkare, psykologer, ingenjörer – de jobbar i Stockholms tunnelbana. De har kommmit hit med en färdig utbildning eller har utbildat sig här. Men de får inte jobb inom sina yrken. På Connex arbetar 2 900 personer av 105 nationaliteter. Nästan varannan är född i ett annat land än Sverige.

Ali Talabani

lärare

Född i irakiska Kurdistan 1955.

Kom till Sverige 1982 med utbildning i fysik, matematik och yrkeserfarenhet som gymnasielärare. Gick svenskkurser i Sverige, gjorde rikstestet för universitetsstudier, men måste försörja sig och familjen. Tidigare kunde man plugga, när man jobbade som spärrvakt, men det är inte längre möjligt.

Jobbar sedan 1987 i tunnelbanan som spärrvakt, stationsvärd och nu som arbetsledare.

Om jobbet i tunnelbanan: "Jag trivs jättebra. Jobbet är självständigt och lönen är bra, också om man jobbar extra. Men det är svårt med skiftjobb när man har barn, jag vill ha mer tid för dem. Jag planerar att gå på lärarutbildning i höst (om jag blir antagen) och sedan bli lärare i fysik och matematik."

Daryoush-Mohammad Karim

tandläkare

Född i Iran år 1960.

Kom till Sverige 1987, utbildade sig till tandläkare här, men sökte inga jobb. Fortsatte på tunnelbanan där han börjat under studietiden.

Jobbar sedan 1999 i tunnelbanan som stationsvärd.

Om jobbet i tunnelbanan: "Jag trivs med friheten, att jag kan bestämma själv och röra på mig mellan stationerna. Jag kan också ändra arbetstider och välja kvällar, morgnar eller helger efter egna önskemål. Jag funderar på att börja en ny utbildning på universitetet i ekonomi och studera parallellt med jobbet."

Momodou Jallow

ingenjör

Född i Gambia 1952

Kom till Sverige 1972 med grundskoleutbildning. Fortsatte här och utbildade sig till gymnasieingenjör, och gick sedan på tekniska högskolan. Avbröt studierna för att försörja familjen i Gambia, men återupptog dem. Studerar nu och gör praktik för att få examen. Har sökt 120 ingenjörsjobb , men inte fått något. "När arbetsgivarna ser mig blir det nej. En del har sagt att jag är överkvalificerad. Men jag vill bara jobba inom min bransch."

Jobbar sedan 1990 i tunnelbanan som tågförare, spärrvakt och stationsvärd.

Om jobbet i tunnelbanan: "Det är OK. It"s a living, en födkrok. Ibland har jag inget hopp om att kunna få ett jobb som ingenjör. Eller ska jag söka jobb i USA eller England? Svenska arbetsgivare vill anställa européer i första hand. Afrikaner kommer sist. Det känns hårt när ungdomar, som inte alls kan så mycket som jag, får ingenjörsjobb. Jag får inte ens chansen!"

Fozia Rashid

statsvetare

Född i Pakistan år 1958.

Kom till Sverige 1979 med utbildning i statsvetenskap. Gick svenskkurser, men fick inga jobb. Återvände till hemlandet men fick inte jobb där heller. Kom tillbaka till Sverige. Det fanns bara städ- och diskjobb.

Jobbar sedan 1986 i tunnelbanan som spärrvakt och växelbud.

Om jobbet i tunnelbanan: "Det är stressigt med tidiga morgnar. Man måste följa tidsscheman och ha ansvar för mycket pengar. Lönen är låg och det är svårt att klara av familjen. Jag vill vidareutbilda mig inom Connex. Jag har nytta av att jag har en högre utbildning. Det skulle vara svårare annars att klara jobbet."

Jasem Khairallah

akademiker

Född i Irak 1954

Kom till Sverige 1993 med utbildning i medicin (fyra år), business management (fyra år), och psykologi (fyra år). Fortsatte här med svenska, komvux och flera datakurser. Har sökt många jobb som har med hans utbildning att göra, men har bara fått svar en gång och då ett skriftligt nej. Har inga kontakter för att få jobb.

Jobbar sedan 1999 i tunnelbanan som spärrvakt, stationsvärd och växelbud.

Om jobbet i tunnelbanan: "Jag trivs, särskilt med arbetskamraterna som kommer från hela världen. Det är bråkigt på kvällarna, man måste jaga folk för att de ska betala och ungdomar är fulla. Jag planerar att gå fler datakurser. Jag drömmer om att bli läkare, men det är dyrt att komplettera utbildningen och svårt att låna pengar."

Karin Levander