Nu kan du vara med ditt barn i klassen

Första juli återkommer kontaktdagarna för de yngsta skolbarnen

RELATIONER

På söndag blir det lilla julafton för alla småbarnsföräldrar.

I paketen: kontaktdagar, möjlighet till längre föräldraledighet och i vissa kommuner också maxtaxa.

Foto: KATRIN JAKOBSEN
I höst kan du tillbringa en dag i skolan med ditt barn. Kontaktdagar är en av de förändringar som träder i kraft första juli.

I samband med att föräldraförsäkringen har byggts ut med bland annat en pappamånad har en del ändringar gjorts. En av nyheterna är att kontaktdagarna för skolbarn mellan 6 och 12 år har återinförts. De togs bort i samband med besparingarna på 90-talet.

- Många blev besvikna när dagarna försvann. Därför fanns det anledning att återinföra dem igen. Det blir också lättare för dem som inte kan styra över sin arbetstid utan tvingas ta tjänstledigt när de ska hälsa på barnen i skolan, säger Agneta Karlsson, politiskt sakkunnig på socialdepartementet.

En kontaktdag per år och barn är vad en arbetande förälder har rätt att få ersättning för.

Föräldrapenningen när ett barn föds eller vid adoption ändras också. Nu kan pappans tio dagar överlåtas på en annan person.

- Det är ett krav från ensamma mammor. Det är orimligt att inte kunna överlåta dagarna till någon annan. Men pappan ska inte kunna smita från ansvaret utan det måste finnas skäl, som till exempel fängelse eller sjukdom.

Att kombinera jobb och barn ska bli lättare. Föräldrar som går ner i arbetstid för att vara hemma med barnen får nu möjlighet att ta ut ledigheten i timmar. Före lagändringen gick det bara att förkorta arbetstiden med en kvarts-, halv- eller heldag. Ändringen görs för att de som vill fylla ut arbetstiden med föräldraförsäkringen lättare ska kunna göra det.

- Ju mer flexibel föräldraförsäkringen är desto längre kan de som vill vara hemma med sina barn, säger Agneta Karlsson.

Maxtaxan är på ingång hos kommunerna också. Socialdemokraterna lovade maxtaxa inom barnomsorgen vid förra valet och de kommuner som nu vill genomföra reformen kan få statsbidrag. Maxtaxa innebär att månadsavgiften inte får överstiga 1 140 kronor för första barnet, 760 kronor för andra och 380 kronor för tredje. Det är frivilligt med maxtaxa och kommunerna kan införa taxan från första juli, men får vänta med statsbidragen till nästa år.

Och det regnar mer pengar över kommunerna från statskassan. De som satsar på att få in mer personal i barnomsorgen, grund-, sär- och gymnasieskolan belönas med bidrag.

Och mer personal kanske behövs nu när arbetslösa föräldrar får rätt att lämna in sina barn på dagis. Högst 15 timmar i veckan från det barnet är ett år är vad som gäller.

Barn börjar bli bra business i lagarnas värld.

Fler nya lagar:

Katarina Lagerwall