Alla p-piller kan ge blodpropp

1 av 2 | Foto: sara ringström
RELATIONER

Tre unga flickor i år har dött efter att ha ätit p-piller. I höst startar Läkemedelsverket en stor studie för att ta reda på varför. Här ger Ingemar Persson, chef för biverkningsenheten på Läkemedelsverket, Kvinnas läsare svar om p-piller och blodproppar.

1. Är det farligt att äta p-piller?

- Det övergripande svaret är nej. Behovet överväger de små risker som finns. Det finns inga planer på att ta bort p-piller från marknaden, men det är angeläget att förbättra säkerheten ytterligare. I höst kommer en utredning bli klar som säger om rekommendationen kommer att ändras på något sätt.

2. Hur många drabbas av en propp av p-piller?

- Av 10 000 friska kvinnor som använder p-piller i ett år, uppskattas två kvinnor drabbas. Det är tre till fyra gånger högre risk än om man inte äter p-piller.

3. När ska man välja en annan typ av preventivmedel?

- Om man har haft en tidigare blodpropp, eller en tumörsjukdom som påverkas av hormoner. Man ska också undvika p-piller om man har en blodlevringssjukdom, har släktingar som haft en blodpropp, är kraftigt överviktig, har uttalade åderbrock, röker eller har högt blodtryck.

4. Vilka situationer förhöjer risken att få en blodpropp?

- När man rör sig lite: Om man till exempel hamnar i rullstol, blir opererad, flyger eller får ett gipsat ben.

5. Hur kan jag minska riskerna?

- Följ rekommendationer från läkare och barnmorskor och betrakta p-piller som ett läkemedel. Om du, i en viss situation, inte är i behov av p-piller ska du sluta.

- Du ska sluta äta p-piller om du får en fraktur eller genomgår en planerad operation. Tala alltid om för din läkare att du äter p-piller. Håll dig aktiv när du flyger.

6. Vad är det i p-pillerna som gör att man kan få en blodpropp?

- Det är det kvinnliga könshormonet östrogen som ändrar faktorer i blodet som har med blodlevring att göra.

7. Kan alla p-piller orsaka proppar?

- Svaret är ja. Nu pågår en utredning för att se om det möjligen är så att det finns en skillnad mellan andra och tredje generationens p-piller. Vilket märke det är på p-pillret är ointressant. Att Desolett figurerat mycket beror på att det varit det vanligaste p-pillret.

8. Påverkar min åldern?

- Man ska inte ta p-piller när man har fyllt 35 år, vilket har att göra med risken för hjärtinfarkt. Om en blodpropp drabbar en person drabbar den ganska snabbt när man börjar ta p-piller. Det är orsaken att man hittar fall hos unga personer.

9. Om jag ätit p-piller i flera år och inte drabbats är jag utom fara då?

- Nej , inte helt. Men den största risken ligger inom det första behandlingsåret. Har man utan problem ätit p-piller i några år, är ung och behöver p-piller finns ingen anledning att sluta ta p-piller.

10. Kan jag göra en undersökning som visar om jag är i riskgruppen?

- Det diskuteras om man ska ta blodprov. I dag tycker man inte det är befogat då man bara kan upptäcka sällsynta rubbningar i blodleverfaktorer eller vissa gener. Det kostar mycket för lite information. Det är skälet till att vi på Läkemedelsverket startar en studie i höst för att försöka ta reda på om det går att hitta faktorer som noga förutsäger en persons risk. Det hoppas vi ger svar på om det finns skäl att ta ett blodprov hos vissa eller alla kvinnor.

11. Vad är en blodpropp?

- Det är blodlevring som sätter sig som ett hinder i ett blodkärl. Då blir det stopp i blodflödet som ska gå tillbaka till hjärtat och kroppsdelen svullnar. Det kan man behandla genom att ge blodförtunnande medel. Då brukar det gå över. Bakgrunden till de mycket sällsynta dödsfallen är att en blodpropp gett sig av upp till lungan eller bildas i lungan. Då blir man allvarligt sjuk.

12. Hur vet jag om jag har en blodpropp?

- Smärta, ömhet, svullnad och rodnad. Vanligast är att man får det i benet, i vadmuskelaturen. En lungpropp ger akuta symtom som bröstsmärtor och andningssvårigheter.

13. Om jag misstänker att jag fått en propp, vad gör jag då?

- Var still och sök vård fortast möjligt.

14. Om inte min familj drabbats av blodproppar, förhöjs ändå risken för att få en propp om jag äter p-piller?

- Ja. Det faktum att man har ärftlighet förklarar bara en liten del av de blodproppar som inträffar.

15. Vad räknas som ”blodpropp i familjen”?

- I första hand mamma och sina systrar. En moster till exempel har väldigt liten betydelse.

Christina Larsson