- Vi kvinnor används som försökskaniner

Kvinnor och män om p-piller och biverkningar - här är några av 1 400 röster från nätet

RELATIONER

- Ska det verkligen behöva hända sådana här saker innan det blir någon skärpning?

Det undrar Nina, en av 1 400 som tyckt till om p-piller och biverkningar på Aftonbladet.se.

Trots kritiken är experter och läkare överens om att behovet av p-piller överväger riskerna.

Foto: Mårten Svemark

Blödningar, depressioner, minskad sexlust och blodproppar. Det är några av de biverkningar som p-piller kan ge kvinnor i dag.

- All medicin är behäftad med komplikationer. Det antal kvinnor som har klagomål måste sättas i relation till det totala antalet användare, säger Carsten Rasmussen, tillförordnad chef vid kvinnokliniken på Huddinge sjukhus.

Trots allt är p-piller fortfarande det vanligaste preventivmedlet. Mycket beroende på att det är enkelt att administrera och ger ett gott skydd mot oönskade graviditeter.

Om det görs en utredning av patienten är p-piller dessutom "ett rätt så ofarligt" preventivmedel, säger Carsten Rasmussen:

- Det finns risker med allt man gör här i livet. Risken med att gå över gatan är förmodligen större än att äta

p-piller.

- Mitt klara intryck är ändå att majoriteten trivs med p-piller. Annars skulle de inte fortsätta med det, det finns ju andra preventivmedel.

Kvinnor och män om p-piller och biverkningar

FAKTA/Plus och minus med p-piller

Maria Saving