Fler växer upp utan syskon

Beteende-
vetare oroad: Ensambarn får inte samma träning i att lösa konflikter

1 av 3 | Foto: Peter Widing
Birgitta Ohlson växte upp utan syskon.
RELATIONER

Allt fler barn växer upp utan syskon.

Ensamheten i barndomen tar de ofta igen i arbetslivet - nio av tio nobelpristagare är ensambarn.

- Ensambarn blir gärna individualister, på gott men också på ont, säger Elisabeth Schönbeck, beteendevetare och småbarnspedagog.

Barnafödandet minskar och ända sedan 30-talet har andelen mammor som fött endast ett barn stadigt vuxit. Det visar en undersökning av SCB, Statistiska centralbyrån.

Elisabeth Schönbeck är oroad över att allt fler växer upp utan ett syskon.

- Med ett syskon får man en bra övning i konfliktlösning, men framförallt behöver man inte känna sig så ensam och man har någon att dela sina föräldrar med. Det är viktigt även senare i livet, säger hon.

Elisabeth Schönbeck forskar om placering i syskonskaran och hon har också påvisat skillnader mellan ensambarn och de som har syskon. När hon föreläser i ämnet betonar hon att det inte finns rätt och fel och att det inte går att generalisera. Efter hennes föreläsningar kommer många vuxna ensambarn fram och tackar henne.

- Under sin uppväxt har det ofta trott att det är fel på dem, de har känt sig lite utanför, lite annorlunda och ofta ensamma. Ensambarn kan i jämförelse ha en lite tråkig barndom, men det tar de ofta igen senare i livet. De är ofta mycket ambitiösa.

Studierna visar också att det finns en väldig polarisering bland ensambarnen. De kan bli direkt osympatiska - eller mycket ödmjuka.

Elisabeth Schönbecks studier har också visat att många ensambarn gifter sig med ensambarn.

Hur ensambarn fungerar i ett förhållande har hon ännu inga svar på, men framgången i såväl yrket som i en kärlekrelation beror på hur vana de är vid att få sin vilja genomförd.

Hur var det för dig att växa upp utan syskon?

Ulrika Nandra

ARTIKELN HANDLAR OM