Gratisjobbarna – hot eller stöd?

RELATIONER

Äldre kvinnor tar vid där hemtjänsten sviker.

Unga patrullerar själva gatorna för att stoppa våld och bråk.

De satsar sin egen tid och kraft. Betalningen är tacksamhet och nya vänner.

I de behövandes ögon är de hjältar – men samhället tar deras tjänster för givna och risken är att de bidrar till vårt allt svagare sociala skyddsnät.

Foto: Johan Krüger
Mona Eriksson, Matilda Finn, Solveig Rosén, Ulla Ingerdahl och Aino Pääkkö från Frivillig väntjänst.

Roligt och beroendeframkallande. Så ser hjälparna på föreningen Frivillig väntjänst på sitt obetalda arbete bland gamla och sjuka. Men det finns en baksida.

– Samhället räknar med oss och risken är att vi bidrar till nedskärningar i hemtjänsten, säger Ulla Ingerdahl, hjälpare i föreningen.

Glöden i engagemanget hos damerna runt bordet i Frivillig väntjänsts lokaler i Björkhagen strax utanför Stockholm slår högsommarvärmen utanför fönstren med hästlängder.

– Det är så roligt, ja beroendeframkallande faktiskt, säger Ulla Ingerdah.

– Man får nya vänner och så är det skönt att känna tacksamheten från dem man hjälper, säger Mona Eriksson.

Men när damerna börjar berätta om hur pensionärernas vardag ser ut byts glädjen mot ilska, frustration och bitterhet över den allt sämre samhällsservicen.

– De som bestämmer har ingen aning om hur verkligheten ser ut. De fattar inte att folk behöver hjälp, säger Solveig Rosén, ordförande i föreningen.

Exemplen från en dyster äldrevård med skriande personalbrist är många:

En tant som bara fick vara ute en halvtimme under hela förra sommaren.

Dementa som blir inlåsta i sina hem under natten för att det inte finns personal som kan se till dem.

Sängar som aldrig hinner bäddas och diskar som inte blir diskade.

Flera rapporter den senaste tiden pekar i samma riktning:

Antalet äldre som får hemtjänst minskar liksom antalet timmar de får hjälp.

Servicen har försämrats, matlagning, promenader och städning har minskat eller försvunnit helt och hållet.

Kommunerna har börjat ta betalt för vissa tjänster för att få ner efterfrågan av hemtjänsten.

Hjälparna från Frivillig väntjänst får inte städa. Men när frågan kommer på tal byts snabba blickar runt bordet.

– Det finns ett problem i det ideella arbetet där man frågar sig om vi bidrar till att det blir sämre. Om vi börjar diska eller bädda när vi gör hembesök finns det risk för att det blir mindre gjort av hemtjänsten. Redan i dag förlitar sig staten på oss och anhöriga, säger Ulla Ingerdahl.

Väntjänstens funktion är att vara sällskap. Och deras tjänster behövs i en tid där hemtjänstens resurser krymper allt mer, menar de.

– Hur ska man nå ut med att vi fyller ett behov för de äldre? Politikerna lyssnar inte, säger Solveig Rosén.

FAKTA/Frivillig väntjänst

Katarina Lagerwall

ARTIKELN HANDLAR OM