Lättare för män att få fast jobb

1 av 2 | Foto: Foto: BÖRJE THURESSON
RELATIONER

Män har större chans att få fast jobb efter en tidsbegränsad anställning än kvinnor.

För kvinnor är risken större att de fortsätter med korta jobb varvat med arbetslöshet.

Kristina Håkansson, forskare vid Centrum för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, har studerat vad som händer under en fyraårsperiod med de som har tidsbegränsade anställningar. Dit räknas bland annat vikariat, som är den vanligaste formen, och behovsanställningar, där personalen får hoppa in med kort varsel när det behövs folk.

Studien visar att det tidsbegränsade jobbet ofta fungerar som en språngbräda till fast jobb för män. Kvinnor däremot har bara hälften så stor chans att få fast anställning om man ser på en tvåårsperiod.

- Varför det är så vet jag inte. Jag har tittat på om det har att göra med att kvinnor är i vissa branscher, eller om det spelar roll att de har små barn, men ingen av de förklaringarna håller, säger Kristina Håkansson.

Det är också fler kvinnor som varvar de tidsbegränsade jobben med perioder av arbetslöshet.

Det är ändå bättre att vara tidsbegränsat anställd än arbetslös när det gäller att få fast jobb.

Störst chanser att etablera sig på arbetsmarknaden har de som är mellan 25 och 44 år, är män och svenska medborgare med eftergymnasial utbildning.

- Men de olika formerna av tidsbegränsade anställningar ger olika förutsättningar till fast jobb, säger Kristina Håkansson.

De provanställda har allra störst chans att få fast jobb, vikarier och projektanställda har mindre chans, medan behovs- och säsongsanställda ligger sämst till.

Kvinnor, unga personer mellan 16 och 24 år och invandrare är överrepresenterade bland de som har tidsbegränsade jobb.

Cecilia Gustavsson

ARTIKELN HANDLAR OM