Bra betyder dålig

Kvinna lät experten Per-Olof Oscarsson tolka tjänstgörings- betygen

RELATIONER

Står det i intyget att du gjort "ett bra jobb"?

Tyvärr, enligt tjänstgöringsbetygens ABC var du usel.

Kvinna knäcker koderna till arbetsgivarnas språk.

Foto: HANS RUNESSON
Per-Olof Oscarsson.

Per-Olof Oscarsson har jobbat som personalchef i många år och anställt folk på både stora och små företag. När han upptäckte att många inte visste vad de egentligen skrev i sina intyg skrev han boken "Att skriva och läsa tjänstgöringsbetyg". Där får man som anställd reda på en hel del om ens forna arbetsgivares verkliga inställning.

Står det i betyget att du har "god kompetens" betyder det i klartext att du varken har den utbildning, erfarenhet eller kunskap som krävs för jobbet.

Ett korrekt tjänstgöringsbetyg består av fem delar: fakta om personen och arbetet, en beskrivning av arbetsuppgifterna, befattningskraven, vitsord och ett sammanfattande betyg.

Om jag har skött mitt jobb riktigt dåligt vad står det i mitt betyg då?

- Det är väldigt slätstruket. En beskrivning av vad du har sysslat med och sedan ett mycket kortfattat omdöme som säger att: "Johansson har skött sina åläggande på ett bra sätt". Det innebär att han inte skött jobbet alls.

Den kraftigaste metoden för att ge en anställd ett underbetyg är att poängtera att en egenskap eller kunskap är väldigt viktig, och sedan utelämna den helt när personens styrkor räknas upp.

- Som personalchef jämför man hela tiden vitsorden mot föregående stycke där kraven för tjänsten finns.

Enligt praxis skrivs sällan negativa omdömen ut.

Hade det inte varit enklare om man varit ärlig?

- Jo visst. Man kan ju skriva att "Johansson är en idiot och han begriper inte vad han gör och inte kan han leda folk heller". Men ett sådant betyg har man ingen nytta av. Det kan du inte visa upp.

Kioskbiträde

Per-Olof Oscarssons tolkning: Det är ett svalt betyg. Hon har skött det hon skulle och inte mycket mer. Hon har heller inte gjort några större fadäser. Det här är ett vanligt sommarbetyg. Det är svårt att skriva betyg till unga människor. Som personalchef efterlyser jag ett mer detaljerat intyg. Betyget tyder på att hon jobbat självständigt och att ägaren inte haft riktig koll. Man vet vad hon har jobbat med och att tjejen är reko. Men det står inget om personliga egenskaper, och det är synd.

Journalist

Per-Olof Oscarssons tolkning: På en chefredaktör ställer man högre krav på att han ska veta vad han skriver, och det märks att han kan koderna. Det här är rakt igenom ett medelbetyg där chefredaktören håller fram personligheten. Hon är en bra person som skött sitt arbete, inget mer. Om han velat ge henne ett höjdarbetyg hade han brassat på och skrivit "synnerligen god nyhetskänsla", "mycket omdömesgill" och "utmärkt stilist". Likadant skulle det stå "våra allra bästa rekommendationer".

Per-Olof Oscarssons tolkning: Det här är ett underbetyg. Någonting har inte fungerat. Så som jag tolkar den sista raden har någonting hänt. Hon har inte passat för jobbet. På en intervju hade jag ställt henne en fråga om det. Jag hade också tagit djuplodande referenser. Jag hade absolut velat prata med den här varuhuschefen för att höra om han vet vad han skrivit. En kassörska har en viktig roll. Kassan ska stämma varje dag. Om

hon hade skött kassan på ett föredömligt och

noggrant sätt borde det ha varit med.

Per-Olof Oscarssons tolkning: Här har hon tydligen lyckats bra. Hon har visat framfötterna trots att hon är ung. Även personligheten beskrivs positivt. Det är ett bra betyg och jag känner inte att jag hade behövt prata med den här vd:n. Hela betyget pekar tydligt i en riktning. Den här tjejen passar för jobbet och hon kommer att utvecklas. Hon har redan varit med att göra inköp. Det är bra att vd:n framhäver att hon har slutat på egen begäran. Att han skriver att hon rekommenderar henne "å det varmaste" tyder på att vd:n inte har koll på formuleringarna. Här borde det ha stått "våra allra bästa rekommendationer."

PARLÖR/ Betygsspråket

Christina Larsson

ARTIKELN HANDLAR OM