– Fattiga kommuner har inget val

Kommunförbundet ser fördelar med att volontärer tar över en del av ansvaret

RELATIONER

Kommunerna ska inte lägga över ansvaret för social service på frivilliga organisationer.

Men många tvingas göra det.

– De har inget val för det finns inga resurser, säger Kommunförbundets ordförande Ilmar Reepalu (s).

Foto: Johan Krüger
Dagcentret Bryggan slussar hemlösa och hivpositiva missbrukare vidare till behandlingshem eller sjukvård. ”Vi förväntas göra ett bra arbete för lite pengar” säger Helena Eriksson, utbildningsansvarig och volontär vid frivilligorganistionen Convictus.

Det är en allmän uppfattning att det krävs alltmer ideella krafter för att behålla välfärden.

Flera rapporter den senaste tiden från Socialstyrelsen har också konstaterat en försämrad och bristande kommunal social service. Men Ilmar Reepalu tycker inte att välfärden är hotad.

– Nej, men det finns en tudelning. Om kommunen tar över så försvinner ansvaret vi tar för varandra. Vi har köpt oss fria från att ta en promenad med mamma. Gamla ska inte behöva hamna i vanvård men det är så mycket andra värden än bara det praktiska i att hälsa på sina föräldrar.

Förlitar sig kommuner på frivilligorganisationerna?

– Fattiga kommuner har inget val. Det kanske inte direkt är frivilligorganisationer utan anhöriga, grannar och bekanta som ställer upp.

Men kommunerna har ansvaret enlig lag. Under 90-talet fick de tuffare ekonomiska förutsättningar vilket resulterade i allt snävare gränsdragningar för hjälpsökande. Man koncentrerade sig på personer med störst behov av stöd och försökte hitta billiga lösningar. Tjänster som förut varit gratis började kosta pengar.

n Ska kommunal service bara vara till för de med pengar?

– Maxtaxan som införts i exempelvis hemtjänsten löser ekonomin för människor. Sedan är det upp till var och en att avgöra om man tycker att det är för dyrt att betala för enklare tjänster.

– Det är också en avvägningsfråga för kommuner som har ont om pengar. Om det innebär att välja mellan om en person ska få sin blöja bytt eller att någon ska få gå sin promenad är valet självklart.

n Kan man lita på att få hjälp av kommunen?

– Ja.

Vad ska man göra om man inte är nöjd med den hjälp man får?

– Ta kontakt med socialnämndens ordförande som är politiskt ansvarig.

Vad gör Kommunförbundet åt det här problemet?

– Vi har höjt lönen för de lägst betalda och satt igång en stor rekryteringskampanj där vi vill visa att kommunen kan vara en bra arbetsplats. Om inte arbetsmiljön är bra kommer vi få svårt att rekrytera de 600 000 personer som behövs för nästa tioårsperiod.

Katarina Lagerwall