Fler har fått nog av kränkande reklam

RELATIONER

Ser du en annons, eller en reklamsnutt på tv, som du tycker är kränkande eller schablonmässig? Gör som allt fler gör: skriv till ERK.

Förra året ökade antalet anmälningar mot könsdiskriminerande reklam med 30 procent.

Exempel på reklam som anmälts till Etiska rådet.

Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam, ERK, konstaterar nöjt att allt fler privatpersoner hittar till deras hemsida för att göra en anmälan. Via e-post kan en arg konsument snabbt få iväg en spark till det företag som man tycker överskridit gränsen för god reklam.

Oftast är det som för knivsliparen Imerco, Incite PC games eller JobAgent: de har använt kvinnor som rena sexobjekt för att dra blickarna till sin annons utan att det har något samband med produkten.

Procter & Gambles tvättmedelsreklam, Volkswagen Polos kampanj, och Pioneers annons för navigationssystem, hör till kategori två. De fälls för schabloniserande reklam som konserverar gamla könsroller och därmed är nedvärderande och kränkande för både kvinnor och män.

I fjol inkom 198 anmälningar mot sammanlagt 130 olika kampanjer. Att vissa kampanjer fått flera anmälningar är inget som påverkar rådets beslut. Det grundar sig helt på ICCs grundregler för reklam. 114 fall bedömdes och endast 4 friades.

Att konsumenterna blivit piggare på att anmäla tror ERK beror på de debatter kring reklam och etik som fördes i tidningar, radio och tv i slutet av förra året.

I stort sett alla anmälningar gjordes av privatpersoner, varav 17 procent män. Sju anmälningar kom från ett kvinnligt nätverk.

Fördelningen mellan olika medier har inte förändrats nämnvärt. Reklam i dagspress drar på sig 40 procent av anmälningarna, månadspress 19 procent och resten är en blandning av tv, internet, utomhusreklam och övriga medier som broschyrer och produktkataloger. Utländska tidningar och annonser för verksamhet som i sig bedöms som könsdiskriminerande tar ERK inte upp för granskning.

Sara Gemzell