”Arbetsgivarna ser bara mitt handikapp”

RELATIONER

Hon är en 90 centimeter lång rullstolsburen socionom.

Det är 70 centimeter för lite och en rullstol för mycket för många arbetsgivare.

– De ser inte mig – bara mitt handikapp, säger Therese Rudolfsson, 28.

Foto: Rikard Laving
Arbetslösheten är mycket hög bland funktionshindrade. Therese Rudolfsson hör till dem som lyckats få fast jobb.

En ny undersökning visar att en majoritet av alla arbetsgivare underskattar funktionshindrades arbetsförmåga. Av 2 800 företag som anställt handikappade anser 86 procent att det fungerat lika bra eller bättre än vad de trott från början.

Therese Rudolfsson har ett handikapp som kallas medfödd benskörhet. I hela sitt liv har hon brutit armar, ben och revben vilket har gjort att hon är kortvuxen och har en hörselskada.

– Jag har varit rullstolsburen i hela mitt liv men jag har haft föräldrar som har pushat mig väldigt mycket och inte sett mig som handikappad, säger hon.

Men arbetsgivarna i Sverige har inte samma syn på henne som föräldrarna. Arbetslösheten är mycket hög bland funktionshindrade.

– Det handlar om rädsla och okunskap. Arbetsgivarna tror att en handikappad är sjuk mycket mer, att de inte ska orka med arbetstempot, säger Therese Rudolfsson.

– Det är alltid ett dilemma om jag ska skriva att jag är handikappad eller inte i en jobbansökan. Om jag får komma på intervju brukar jag fråga

i telefonen, ”Förresten, går det bara att komma in med rullstol?” Då blir de genast mer negativa och undrande.

En annan anledning till att så många funktionshindrade går utan jobb är stor brist på självförtroende. Många saknar högre utbildning, de har placerats i speciella klasser där nivån är lägre vilket lett till sämre kunskaper och betyg.

– Många funktionshindrade tror inte ens att det är meningen att de ska jobba, att de måste gå på pension hela sitt liv.

Therese Rudolfsson har haft tur, i dag har hon fast jobb på en assistensbyrå utanför Stockholm. Hon orkar inte lyfta mer än ett mjölkpaket men en assistent hjälper henne med alla tyngre saker.

– Men jag känner alltid att jag måste prestera mer än en icke-funktionshindrad för att man till slut ska förstå att jag faktiskt kan sköta det här jobbet precis lika bra som någon annan.

Fotnot: Undersökningen ”Funktionshindrade personer med nedsatt arbetsförmåga – ett arbetsgivarperspektiv” är gjord av IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering) och baseras på en enkät riktad till 5 000 slumpvis utvalda arbetsgivare. Svarsfrekvensen är 56 procent.

FAKTA/ Så säger lagen

Frida Lindqvist